Sekcia

Rok 1954: Popoludnie medzi sučanskými pioniermi

Miestnu knižnicu v Sučanoch vyznamenalo Povereníctvo kultúry za dobré splnenie svojej úlohy. Vďaka dobrému vedeniu knihovníka Aloisa Kolára má dnes knižnica 1356 zväzkov kníh.

 

     Do roka sa v knižnici v Sučanoch vypožičia priemerne 5 000 kníh. O knihu je tu veľký záujem. Najviac sa vypožičiavajú knihy Drevená dedina a Pole neorané. Mládež zase rada číta Mladú gardu a spisy Aloisa Jiráska, Babičku od Boženy Nemcovej a pod.

 

     "Pionierska organizácia, ktorá je jednou z najlepších v kraji, využíva knižnicu na usporadúvanie besied. Každú sobotu sa tu schádzajú pionieri a diskutujú o knihách, ktoré prečítali. Zachytili sme ich pri besede o knihe národného umelca Fraňa Kráľa Čenkovej deti.

     V diskusii hovorí pionierka Viera Zajasenská o tom, ako vdova Čenková z hroznej biedy predávala svoje deti. Jej príbeh porovnávala s dnešnou dobou. Dnes, vďaka nášmu ľudovodemokratickému zriadeniu biedu nepoznáme. O všetkých je dnes postarané tak, že sa nemusíme báť, že by nás rodičia predali. Pionier Ján Bártl hovoril o kríze, ktorú Fraňo Kráľ vo svojej knihe popisuje. Ako on, tak mnoho ďalších pionierov krásne na príkladoch porovnáva minulosť s dneškom", píše sa v archívnej správe TASR.

Pionierku Vieru Zajasenskú najviac zaujala tá časť knihy, kde vdova Čenková z hroznej biedy išla predať svoje deti. Prirovnala to k dnešnej dobe, kedy sa takáto ľudská tragédia nemôže stať. Foto: archív TASR, autor J. Koláček/13. apríla 1954
Cez prestávku recitovali pionieri básne, čítali úryvky z poviedok. Foto: archív TASR, autor J. Koláček/13. apríla 1954

 

     V prestávke predniesli pionieri básne, čítali príspevky zo svojho časopisu Jarnou cestou. Na obveselenie vystúpil pioniersky hudobno-spevácky krúžok Kriváň. Detský, radostný spev zaplavuje okolie knižnice. Po besede sa zišli čitateľské krúžky. Majú tu k dispozícii mnoho časopisov, kníh a rôzne hry.

Na obveselenie zahral a zaspieval pioniersky súbor Kriváň. Foto: archív TASR, autor J. Koláček/13. apríla 1954