Sekcia

Rok 1963: Štátne rybárstvo v Stupave je najväčší producent kačíc

Najväčším producentom násadových kačacích vajec, ako aj vyliahnutých kačiatok v Západoslovenskom kraji je Štátne rybárstvo v Stupave.

 

     Štátne rybárstvo v Stupave chová na svojich rybníkoch takmer 5 tisíc kačíc-nosníc, od ktorých má v tomto roku dodať 360 tisíc násadových vajec pre hydinárske závody. Okrem toho pre Štátne majetky a Jednotné roľnícke družstvá v Západoslovenskom kraji dodá zo svojej liahne v Trnave aj 56 tisíc kačiatok.

     Pracujúci rybárstva plnia časový plán týchto dodávok na 160 percent. Vďaka svedomitej opatere dosahujú úžitkovosť na každú nosnicu v priemere 105 vajec a 72 kačiatok.

Na 30 ha rybníku v Budmericiach chovajú 1 200 kačíc-nosníc. Foto: archív TASR, autor K. Cích/14. mája 1963

 

     "Na 30 ha rybníku v Budmericiach chovajú 1 200 kačíc-nosníc. Jedinú umelú liaheň kačíc má rybárstvo na farme Kamenný mlyn v Trnave, z ktorej majú do konca augusta dodať ŠM a JRD 56 tisíc kačíc. Časový plán liahnutia vysoko prekračujú, lebo už doteraz sa im vyliahlo takmer 50 tisíc kačiatok", píše sa v archívnej správe TASR.

O 28 dní sa začnú z naložených vajec liahnuť kačiatka. Foto: archív TASR, autor K. Cích/14. mája 1963