Sekcia

Rok 1993: Prvé telefónne automaty na kartu

Dňa 12. januára uviedli Slovenské telekomunikácie do prevádzky prvé kartové telefónne automaty na Slovensku. Prvých sto kusov rozmiestnili v Bratislave. Dali sa z nich uskutočňovať hovory miestne, medzimestské a medzinárodné s použitím telekariet.

Pohľad na nový telefónny automat. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/12. januára 1993