Sekcia

Rok 1983: V Slatinských Lazoch chovajú pečienkové husi

Na základe programu komplexného rozvoja chovu hydiny v SSR, má výroba husaciny v roku 1990 dosiahnuť až 9 tisíc ton. K splneniu tohto cieľa má prispieť aj JRD Podjavorie v Slatinských Lazoch, okres Zvolen.

 

     JRD Podjavorie patrí k najväčším chovateľom husí v Stredoslovenskom kraji. V tomto roku tu brojlerovým spôsobom majú od apríla do októbra odchovať 42 500 husí, čo je o 10 tisíc viac než vlani. Husi počas predvýkrmu zužitkovávajú predovšetkým zelenú pastvu, čím sa znížila spotreba jadrových krmív na jeden kilogram prírastku zo 4,60 kg až o polovicu.

Na farme Mačkáš ročne odchovajú priemerne 25 tisíc husí. Foto: archív TASR, autor P. Lenhart/7. septembra 1983

 

     "Družstevníci v Slatinských Lazoch v spolupráci s Výskumným ústavom pre chov a šľachtenie hydiny v Ivánke pri Dunaji, pokusne chovajú aj tzv. pečienkové husi landenských druhov. Počas 28-dňového núteného dokrmu kukuricou ich pečienka dosiahne hmotnosť 60 až 70 dkg. Od marca budúceho roku chcú slatinskolazskí družstevníci chovať tzv. pečienkové husi vo veľkom, v novej špeciálnej farme. Ročne tu odchovajú až 20 tisíc husí na pečienky", uvádza archívna správa TASR.

Zdenka Böhmová nasýpa kukuricu do špeciálneho kŕmneho strojčeka. Foto: archív TASR, autor P. Lenhart/7. septembra 1983
Zootechničky Mária Matúchová (vľavo) a Zdenka Böhmová kŕmia pokusné pečienkové husi špeciálnym strojčekom. Foto: archív TASR, autor P. Lenhart/7. septembra 1983