Sekcia

Rok 1982: Chrbtice našich detí ničí skolióza

Súčasný zvýšený výskyt skoliózy (vychýlenie chrbtice), najmä u detí v školskom veku, si vyžaduje odbornú a intenzívnu starostlivosť a nové formy boja proti nej.

 

     Najschodnejšou cestou v boji proti skolióze sa ukazuje využitie podnikových rekreačných zariadení, ktoré sú vybavené rehabilitačnými oddeleniami.

     Oddeleniu pre starostlivosť o ženu a dieťa pri Krajskom ústave národného zdravia Košice vedenie podniku Chemko Strážske prepožičalo svoje stredisko pri Vinianskom jazere s kompletným rehabilitačným zariadením.

Zásady správneho korekčného dýchania deťom denne vštepuje rehabilitačná pracovníčka Fakultnej nemocnice Košice Mária Berešová. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/10. júna 1982

 

     V spolupráci s niektorými OÚNZ a ONV v Michalovciach sa podarilo vytvoriť obetavý kolektív rehabilitačných a zdravotných sestier, učiteľov a pionierskych vedúcich s odborným lekárskym dohľadom, schopný dať 82 deťom zo všetkých okresov Východoslovenského kraja bezplatnú starostlivosť rovnajúcu sa intenzívnej kúpeľnej liečbe. Jej účelom je naučiť deti správnym a pravidelným rehabilitačným cvičeniam, čo je dôležité najmä pre deti z obcí, kde nie sú rehabilitačné oddelenia.

 

     "Výdatná strava a pobyt na čerstvom vzduchu aj počas vyučovania, prispievajú k celkovému kondičnému posilneniu detí. Deti rozdelené do skupín, podľa stupňa deformácie chrbtice sa pravidelne striedajú na rehabilitačných cvičeniach a vyučovaní, ktoré trvá štyri hodiny denne", píše sa v archívnej správe TASR.

Na snímke vedie deti do prírody na hodiny vlastivedy a prírodopisu zástupkyňa riaditeľa IV. ZDŠ v Michalovciach Anna Čineárová. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/10. júna 1982