Sekcia

Rok 1957: Nové zdravotné stredisko pre Seňu

V družstevnej obci Seňa pri Košiciach otvorili v sobotu 9. februára nové zdravotné stredisko.

 

     V bývalom panskom kaštieli v Seni, ktorý renovovali a prebudovali na tento účel nákladom 426.000 Kčs, otvorili zdravotné stredisko. Je v ňom ambulancia praktického lekára s röntgenom, zubná ordinácia a poradňa pre matky a deti.

     Občania Sene vysadia na jar okolo zdravotného strediska park.

Na obrázku budova nového zdravotného strediska v Seni. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/11. februára 1957
V mene zdravotných pracovníkov nového zdravotného strediska sľúbil dr. Ľudovít Šimko, že v ešte väčšej miere ako doteraz sa bude starať o zdravie občanov. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/11. februára 1957
Záber z ambulancie praktického lekára, kde ordinuje odborný lekár dr. Ľudovít Šimko. Vidíme ho pri vyšetrovaní pacienta, vpravo je zdravotná sestra Irena Bucková. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/11. februára 1957
Záber zo zubného oddelenia nového zdravotného strediska v Seni, kde pracuje dentista Pavol Benický a zubná inštrumentárka Eva Varadiová. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/11. februára 1957