Sekcia

Rok 1954:Pokusmi na zvieratách sa v SAV vyvíjajú nové liečivá

Oddelenie experimentálnej farmakológie Slovenskej akadémie vied pracuje v základnom výskume na nových liekoch, zdokonaľuje už známe liečivá a hľadá cesty k ich výrobe z domácich surovín.

 

     "Pracovníci Ústavu chemickej technológie organických látok, ktorý je jedným z najvýznamnejších pracovísk Slovenskej akadémie vied, odovzdali nášmu národnému hospodárstvu rad vyriešených vedeckých problémov, majúcich nesmiernu cenu pre československé cukrovarníctvo i zdravotníctvo", píše sa v archívnej správe TASR.

Vedúci chemického a syntetického laboratória dr. inž. Ivan Ježo pri diskusii chemikov o protopinových alkaloidoch. Foto: archív TASR, autor L. Roller/12. marca 1954
MUDr. Ján Zemaník, fyziológ biologického laboratória ústavu, ktorý bol vyznamenaný druhou cenou SAV za prácu na výskumoch vnútrožilného železitého liečiva, pri korektúre svojej správy v knižnici ústavu. Foto: archív TASR, autor L. Roller/12. marca 1954

 

     Oddelenie experimentálnej farmakológie Slovenskej akadémie vied pracuje v základnom výskume na nových liekoch, zdokonaľuje už známe liečivá a hľadá cesty k ich výrobe z domácich surovín. Tým prispieva k rozvoju mladého slovenského farmaceutického priemyslu a tým i k zvýšenej zdravotníckej starostlivosti o pracujúcich.

     Niektoré vedecké kolektívy i jednotliví vedeckí pracovníci z oddelenia experimentálnej farmakológie boli v poslednom čase odmenení cenami SAV. Ústav ako celok je vzorným príkladom socialistickej spolupráce vo vedeckej tvorbe.

Stanovovanie protibolestnej účinnosti liečiv tepelným dráždením na krysách. Foto: archív TASR, autor L. Roller/12. marca 1954
Pre prácu v ústave sú potrebné pokusné zvieratá. Záber z výbehu ústavného psinca. Foto: archív TASR, autor L. Roller/12. marca 1954