Sekcia

Rok 1951: Národná púť v Šaštíne

Na turičnú nedeľu 13. mája 1951 sa na národnej púti v Šaštíne zišlo viac ako tisíc pútnikov.

 

     „Na tradičnej národnej púti v Šaštíne sa zišlo viac ako tisíc pútnikov zo širokého okolia, z Moravy i maďarskí občania z okolia Nových Zámkov“, píše sa v archívnej správe TASR.

     Do Šaštína pri tejto príležitosti prišli i podpredseda SNR Anton Granatier, povereník stavebného priemyslu prof. Jozef Lukačovič, predseda Strany slobody, poslanec Národného zhromaždenia Vincent Pokojný a predseda Katolíckej akcie na Slovensku a generálny tajomník Strany slovenskej obrody, poslanec SNR Dr. Jozef Kyselý.

Pohľad na zástupcov verejného a politického života, ktorí sa zúčastnili na slávnostnej sv. omši. Zľava predseda Strany slobody, poslanec NZ Vincent Pokojný, predseda Katolíckej akcie na Slovensku a generálny tajomník Strany slovenskej obrody, poslanec SNR Dr. Jozef Kyselý, podpredseda SNR Anton Granatier, povereník stavebného priemyslu prof. Jozef Lukačovič, poslanec SNR Gombala a redaktor Lukan. Foto: archív TASR, autor K. Cích/14. mája 1951
Veriaci z celého okolia prichádzajú do historického chrámu šaštínskeho. Foto: archív TASR, autor K. Cích/14. mája 1951

 

     Slávnostné bohoslužby boli v historickom šaštínskom chráme. Pontifikálnu svätú omšu odslúžil nitriansky veľprepošt, generálny vikár Dr. Michal Beňo, za asistencie trnavského kancelára, kanonika Leopolda Adamčíka, tajomníka biskupského úradu v Nitre Štefana Záreczkého, univerzitného profesora  Jozefa Korca a iných duchovných.

Pontifikálnu svätú omšu odslúžil nitriansky veľprepošt, generálny vikár Dr. Michal Beňo. Foto: archív TASR, autor K. Cích/14. mája 1951

 

     Pred bohoslužbami slovenskú kázeň povedal profesor Cyrilometodejskej rímsko-katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave Jozef Korec, ktorý vyzdvihol význam a potrebu každodennej statočnej práce celého veriaceho ľudu ako dôležitého prínosu k mierovému úsiliu.

Profesor Cyrilometodejskej rímsko-katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave Jozef Korec pri kázni. Foto: archív TASR, autor K. Cích/14. mája 1951

 

     "Šaštínska púť so stovkami veriacich bola dokumentom slobodného náboženského života nášho ľudu, ktorý v mieri statočnou prácou buduje si radostnejší život a tým prispieva k udržaniu svetového mieru", uvádza archívna správa TASR.

Veriaci z celého okolia prichádzajú do historického chrámu šaštínskeho. Foto: archív TASR, autor K. Cích/14. mája 1951
Veriaci z celého okolia prichádzajú do historického chrámu šaštínskeho. Foto: archív TASR, autor K. Cích/14. mája 1951