Sekcia

Rukopis Martina Činovského na slovenských známkach

Slovenský akademický maliar, umelecký rytec a grafik Martin Činovský má 65 rokov.

FOTO: Autor novej poštovej známky s portrétom prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča je akademický maliar a grafik Martin Činovský . Tento štyridsaťročný rytec realizoval doposiaľ štyridsať návrhov poštových známok a v tomto umeleckom zameraní dosiahol slovenskú jedinečnosť a prioritu. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení. Jeho známka vydaná pri príležitosti 125. výročia Matice slovenskej /1938/ bola vyhlásená známkou roka. Pracovný portrét. Foto: Archív TASR, 26.februára 1993.

 

Je autorom a rytcom prvej príležitostnej poštovej známky samostatnej Slovenskej republiky (1.1.1993) a prvej slovenskej poštovej známky v eurovej mene (1.1.2009).

Rodák z Levoče Martin Činovský sa narodil 8. marca 1953. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Piaty ročník štúdia absolvoval na École nationale supérieure des Arts Décoratifs v Paríži (Francúzsko) na oddelení grafiky. Výtvarnú grafickú špecializáciu si rozšíril internou umeleckou ašpirantúrou v odbore rytectva poštových cenín na VŠVU. V roku 1982 absolvoval odbornú stáž v štátnej tlačiarni poštových známok v Périgueux vo Francúzsku.

Po skončení štúdia začal pôsobiť najskôr ako externý pedagóg v odbore ryteckých techník, od roku 1990 viedol oddelenie tvorby cenín a rytectva na Katedre grafiky VŠVU a od roku 2006 vyučuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (UK).

 

 

FOTO: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydá 16.júla tri príležitostné poštové známky série Ochrana prírody v nominálnej hodnote 4 Sk. Na známkach sú vyobrazené cicavce: muflón obyčajný, zubor hôrny a kamzík vrchovský tatranský. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad.maliar Vladimír Machaj. Rytiny známok podľa líniových rozkresieb Martina Činovského vytvorili Rudolf Cigánik, Martin Činovský a František Horniak. Viacfarebné známky s rozmermi obrazovej časti 23x40 mm vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s.,Praha. Známky platia od 16.júla do odvolania. Foto: Archív TASR, 10.júna 1996.

"Stal som sa prvým rytcom slovenskej národnosti v rámci Československa. Veľkú podporu som mal u pána Herčíka a profesora Brunovského. Na výtvarnú, kultúrnu tradíciu som sa snažil plynulo nadviazať aj v rámci Slovenskej republiky a desať rokov sa to darilo. Vychoval som ďalších nasledovníkov a darilo sa mi do známkovej tvorby zapájať špičkových výtvarníkov," uviedol Činovský v jednom z publikovaných rozhovorov.

Do sveta známkovej tvorby vstúpil v roku 1986 známkou vydanou pri príležitosti X. majstrovstiev sveta vo volejbale žien. Na svojom konte má viac ako 160 diel poštovej grafiky. Slovensko je podľa Činovského veľmi seriózny a uznávaný vydavateľ a určite patrí v oblasti kvality do prvej desiatky na svete. "Naše známky získavajú svetové ocenenia a robia reklamu krajine," konštatoval.

Martin Činovský samostatne vystavoval na Slovensku aj mimo domoviny. Napríklad v Hamburgu (Nemecko), Prahe (ČR), Sappore (Japonsko), Auvers-sur-Oise (Francúzsko), Londýne (Spojené kráľovstvo), Dillí (India), Moskve (Rusko), Budapešti (Maďarsko) atď. Zúčastnil sa vyše 50 kolektívnych a medzinárodných výstav doma i v zahraničí. Jeho známka 400. výročie Žilinskej synody, ktorú vytvoril podľa výtvarnej predlohy Dušana Kállaya, získala v roku 2011 hlavnú cenu v medzinárodnej súťaži Grand Prix EÚ filatelistického umenia v hlavnej kategórii súťaže o najkrajšiu gravírovanú známku Európskej únie.

 

FOTO: Autor novej poštovej známky s portrétom prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča je akademický maliar a grafik Martin Činovský . Tento štyridsaťročný rytec realizoval doposiaľ štyridsať návrhov poštových známok a v tomto umeleckom zameraní dosiahol slovenskú jedinečnosť a prioritu. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení. Jeho známka vydaná pri príležitosti 125. výročia Matice slovenskej /1938/ bola vyhlásená známkou roka. Činovský pri práci. Foto: Archív TASR, 26.februára 1993.

 

Za svoju grafickú tvorbu získal Činovský viaceré čestné uznania. V roku 1985 dostal cenu Fondu výtvarných umení, autorovi bol v roku 2004 udelený francúzsky rad Rytiera umenia literatúry. Zlatý odznak Zväzu slovenských filatelistov získal v roku 2012. Akademický maliar Martin Činovský si prevzal aj štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia. Vtedajší prezident SR Ivan Gašparovič mu ho udelil 7. januára 2014. Umelec je zakladateľom tlačiarne špecializovanej na oceľotlač z plochých dosiek.

Výstavu The Best of Slovak Stamp Engraving – Rudolf Cigánik – Martin Činovský – František Horniak, ktorá predstavovala výber z ich ryteckej tvorby, pripravila v roku 2014 na mesiace apríl a máj Slovenská pošta (SP), a. s., v spolupráci s Poštovým múzeom v Banskej Bystrici. Činovský sa ako prvý z trojice vystavovateľov začal venovať tradičnej technike oceľorytiny. Umelca tak možno považovať za zakladateľa slovenskej ryteckej školy. Okrem intenzívneho pôsobenia v oblasti známkovej tvorby sa výtvarník venuje aj voľnej a užitej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe a komponuje hudbu k filmom. Žije a tvorí v Bratislave.

 

 

FOTO: Pri príležitosti 127. výročia narodenia Andreja Hlinku vydalo Federálne ministerstvo spojov poštovú známku s portrétom tohto katolíckeho kňaza - bojovníka za národné, politické i náboženské práva slovenského národa. Autor návrhu je akademický maliar Jozef Baláž,rytinu realizoval akademický maliar Martin Činovský . Štvorblok známok s portrétom A. Hlinku vydaných v druhej polovici roku 1939.  Foto: Archív TASR, 27.septembra.1991.