Sekcia

Rok 1954:Rozhlas rozdáva poslucháčom chladničky aj ošípané

Československý rozhlas usporiadal pre svojich poslucháčov v dňoch 14. - 30. novembra t. r. veľkú rozhlasovú súťaž. Tých, ktorí v súťaži uhádli aspoň dvanásť otázok zaradia do žrebovania.

 

     "Počas súťaže vysielal rozhlas reportáže, fejtóny, pásma a iné relácie z rozličných miest Slovenska. Úlohou poslucháčov bolo podľa rozličných charakteristických znakov uhádnuť, o ktorom meste, o akom závode, budove a podobne sa v relácii hovorí.

     Súťaž našla obrovský ohlas medzi našimi pracujúcimi. Už v prvých dňoch sa hlásili do súťaže tisícky poslucháčov. Do Čs. rozhlasu prichádzali desaťtisíce listov, v ktorých sa poslucháči nielen prihlasovali do súťaží, ale v ktorých aj pripájali svoje zážitky z miest, o ktorých sa vysielalo", píše sa v archívnej správe TASR.

...a teraz milí poslucháči, uhádnite, o akom meste sme hovorili - tak obyčajne končili súťažné relácie, v ktorých často účinkovali hlásatelia Čs. rozhlasu Darina Reková a Dušan Gábor. Foto: archív TASR, autor J. Vrhlík/4. decembra 1954
Mnoho práce v rozhlasovej súťaži mal aj člen súťažnej redakcie Imrich Jenča. Preberal listy a odkazy poslucháčov a večer, po relácii, na ne v rozhlase odpovedal. Foto: archív TASR, autor J. Vrhlík/4. decembra 1954
Pre zvládnutie práce, súvisiacej s veľkou rozhlasovou súťažou, utvorila sa osobitná súťažná redakcia. Na obrázku vidíme štáb pracovníkov Čs. rozhlasu - pracuje ich viac ako 40 - pri práci na triedení a zaregistrovaní odpovedí poslucháčov. Foto: archív TASR, autor J. Vrhlík/4. decembra 1954

 

     "Pri vysielaní súťažných relácií sa tisíce poslucháčov rozhlasu oboznamovalo s významnými miestami našej vlasti, spoznávali význačných pracovníkov svetového mierového hnutia i našej kultúry. Tých, ktorí v súťaži uhádli aspoň dvanásť otázok zaradia do žrebovania.

     Výhercom pripravil rozhlas pekné výhry. O živom a srdečnom záujme o rozhlasovú súťaž svedčia najlepšie stovky darov, ktoré poslucháči, závody i podniky poslali dodatočne pre výhercov. A sú to ceny ozaj hodnotné - poukážky na rekreáciu, práčky, bicykle, chladničky a pod. Podaktorí výhercovia môžu v súťaži vyhrať dokonca aj stokilové ošípané", uvádza archívna správa TASR.

Denne prichádzajú do Čs. rozhlasu správy o tom, aké ďalšie dary pripravili podniky a jednotlivci pre výhercov súťaže. Mnohí z nich prídu so svojimi darmi aj osobne. Na obrázku vidíme pracovníka súťažnej redakcie Imricha Jenču ako preberá krásny dar bratislavskej žiačky Ľudmily Nestarcovej (v strede) - ručne pletenú ozdobnú dečku. Foto: archív TASR, autor J. Vrhlík/4. decembra 1954