Sekcia

Rok 1972: Chirurgovia bez skalpela

V Nemocnici akademika Ladislava Dérera v Bratislave na Kramároch vyrástlo v poslednom období významné neurochirurgické pracovisko, vybavené najmodernejšou technikou.

FOTO: Upevňovanie segmentu s presne zacielenou sondou na hlavu pacientky. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová, 11. januára 1972

 

Na tejto klinike ako prví v ČSSR začali používať prístroj, ktorý umožňuje prenášať zápis mozgového potenciálu na diaľku a analyzovať ho počítačmi. Uplatňujú tu osobitnú neurochirurgickú metódu - stereotaxiu.

S jej pomocou môže chirurg operovať mozog bez otvorenia lebky a využiť pritom najnovšie technické výdobytky, napr. laser a rádioozotopy. Chirurg pri operačnom zákroku zavádza pomocou špeciálnych aparátov do mozgu sondu a jej pohyb sleduje na televíznej obrazovke. Takto liečia niektoré prípady epilepsie, porúch pohybu,psychických ochorení a pod.

 

FOTO: Doc.MUDr. Pavol Nádvorník, prednosta neurochirurgické kliniky v bratislavskej Nemocnici akademika Ladislava Dérera. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová, 11. januára 1972
FOTO: Stereotaktický zásah sa začína snímkovaním mozgu, ktorým sa presne lokalizuje ochorenie. Na röntgenovej snímke sa potom pomocou špeciálnych topometrických máp mozgu zakresľuje presné miesto zásahu. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová, 11. januára 1972
FOTO: Stereotaktický zásah sa začína snímkovaním mozgu, ktorým sa presne lokalizuje ochorenie. Na röntgenovej snímke sa potom pomocou špeciálnych topometrických máp mozgu zakresľuje presné miesto zásahu. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová, 11. januára 1972
FOTO: V stereotaktickej operačnej sále. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová, 11. januára 1972
FOTO: Príprava chirurgov na navŕtanie lebky. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová, 11. januára 1972
FOTO: Doc. MUDr. Pavol Nádvorník pri operačnom zákroku. Pohyb sondy vnútri hlavy chirurg sleduje na televíznej obrazovke. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová, 11. januára 1972