Sekcia

Rok 1956: Nové verejné osvetlenie vo Vysokých Tatrách

Moderné elektrické lampy budú poskytovať veľmi dobré osvetlenie pri nízkej spotrebe energie.

FOTO: Montéri n. p. Romo Karol Ondruš (vľavo) a Ján Horniak (vpravo na šikmom rebríku) pri montáži svietidla na železobetónový stĺp. Foto: Archív TASR, autor J. Gerda, 7. januára 1956

 

V rámci starostlivosti o skrášlenie a zveľadenie Vysokých Tatier v novom roku rozžiarilo sa v Starom Smokovci nové moderné verejné osvetlenie. Doterajšie drôtové povrchové vedenie, ktoré narušovalo prírodný ráz Vysokých Tatier, nahradili podzemným kábelovým vedením.

Na železobetónové stĺpy namontovali najmodernejšie osvetľovacie telesá, ktoré vysokou intenzitou pri malej spotrebe prúdu poskytujú dobré osvetlenie.

Výrobu a montáž osvetlenia zverili pracovníkom n.p. Romo vo Fulneku na Morave, ktorí uložili do zeme vyše 6 km kábelov.

 

FOTO: Zimný obrázok zo Starého Smokovca. V popredí pred hotelom Grand je pamätník, vystavaný na počesť protifašistických bojovníkov. Foto: Archív TASR, autor J. Gerda, 7. januára 1956
FOTO: Montéri pripravujú svietidla na montáž. Foto: Archív TASR, autor J. Gerda, 7. januára 1956
FOTO: Doterajšie drôtové povrchové vedenie, ktoré narušovalo prírodný ráz Vysokých Tatier, nahradili podzemným kábelovým vedením. Foto: Archív TASR, autor J. Gerda, 7. januára 1956
FOTO: Pracovníci n. p. Romo vo Fulneku na Morave uložili do zeme vyše 6 km káblov. Foto: Archív TASR, autor J. Gerda, 7. januára 1956

 

Verejné osvetlenie tohto druhu majú Tatry ako prvé na Slovensku a v republike bolo dosiaľ namontované iba v Ostrave.