Sekcia

Rok 1952: Pionieri posielajú darčeky svojim rovesníkom v ZSSR

Prebieha Mesiac československo-sovietskeho priateľstva. Politické, kultúrne inštitúcie, školy, závody, jednoducho celá krajina demonštruje lásku k bratskému Sovietskemu zväzu.

 

Mesiac československo-sovietskeho priateľstva (MČSSP) nebol viazaný na konkrétny kalendárny mesiac. Viac ako 30 dní v roku sa intenzívnejšie ako inokedy organizovali podujatia, ktoré mali dať celému svetu jasne najavo, aký je československý ľud oddaný svojmu veľkému bratovi.

Obdobie  tohto mesiaca priateľstva bolo ohraničené dvomi dátumami. Začínal sa 7.novembra, teda v deň kedy sa v roku 1917 ozval výstrel z Auróry a v ruskom Petrohrade sa boľševici na čele s Leninom ujali politickej moc. Trval až do 12.decembra, teda do dátumu, kedy bola v roku 1943 podpísaná medzi azylovou československou vládou a Sovietskym zväzom. Jej presný názov znel Zmluva o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík.

 

 

FOTO:V rámci Mesiaca československo - sovietskeho priateľstva je v Bratislave v Pionierskom paláci výstava darov slovenských pionierov sovietskym pionierom. Foto: Archív TASR, autor L.Roller, 22.novembra 1952.

 

Veľká vďaka osloboditeľovi v roku 1948 dokonca vyústila do vzniku Zväzu československo-sovietskeho priateľstva, ktorý bol desaťročia jednou z najväčších organizácií Národného frontu. Jeho členovia boli nie len dospelí, ale členstvo sa udeľovalo aj stredoškolákom .  Spomínaná spoločenská organizácia skončila svoju činnosť zánikom Sovietskeho zväzu.

Počas mesiaca priateľstva ulici zdobili československé a sovietske vlajky. Z plagátov na sa ľudí usmievali komunistickí pohlavári a na červených plátnach upozorňovali na moc proletariátu žlté a biele heslá. V predvečer výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie ľudia na námestiach zapaľovali lampióny a vykrikovali ódy na slávu komunistickej strany.

 

FOTO:V rámci Mesiaca československo - sovietskeho priateľstva je v Bratislave v Pionierskom paláci výstava darov slovenských pionierov sovietskym pionierom. Foto: Archív TASR, autor L.Roller, 22.novembra 1952.

 

Ideológia MČSSP sa pravidelne odzrkadľovala  aj v repertoároch divadiel. Tie v tomto čase väčšinou uvádzali hry sovietskych autorov. Hudobné telesá sa zase predháňali, kto prinesie originálnejšie spracovanie ruskej klasiky či sovietskej moderny.

Tematicky zamerané na československo-sovietske priateľstvo boli aj učebné osnovy v školách. Objavovali sa v hudobnej výchove, výtvarnej výchove v ruštine či v slovenskom jazyku. Vzadu neostali ani predvoje komunistickej strany, ktorými vtedy boli označovaní pionieri a zväzáci. Hlavne tí prví sa počas svojich organizovaných voľno-časových venovali záujmovej činnosti, ktorá mala dať priestor ich kreativite.

 

 

FOTO:V rámci Mesiaca československo - sovietskeho priateľstva je v Bratislave v Pionierskom paláci výstava darov slovenských pionierov sovietskym pionierom. Foto: Archív TASR, autor L.Roller, 22.novembra 1952.

 

V rámci Mesiaca československo - sovietskeho priateľstva bola v Bratislave v novembri 1952 v Pionierskom paláci výstava darov slovenských pionierov sovietskym pionierom.

„Na výstave sú sústredené dary pionierov z celého Slovenska, ktoré sú súčasne prehliadkou starostlivej práce našich pionierov v záujmových krúžkoch. Početné ručné práce, albumy vyplnené vlastnými kresbami s mierovou a budovateľskou tematikou, so záväzkami našich pionierov a s fotografiami, sú výrazom nového a radostného života našich pionierov. Slovenskí pionieri týmito svojimi darmi dokumentujú veľkú lásku a oddanosť Sovietskemu zväzu a jeho vodcovi generalissimovi Stalinovi,“ píše sa v správe z archívu TASR.

 

FOTO:V rámci Mesiaca československo - sovietskeho priateľstva je v Bratislave v Pionierskom paláci výstava darov slovenských pionierov sovietskym pionierom. Foto: Archív TASR, autor L.Roller, 22.novembra 1952.