Sekcia

Najslávnejší slovenský jarmok otvára svoje brány

Radvanský jarmok po prvý raz usporiadali ešte v roku 1655. Traduje sa, že naň chodil aj zbojník Juro Jánošík. Svojou ponukou prevyšoval ostatné jarmoky, a preto ho nazývali aj jarmok všetkých jarmokov.

 

     Od 7. do 9. septembra sa konal tradičný, v poradí už tristoprvý Radvanský jarmok. Kľukaté uličky starobylej Radvane obrúbilo 286 stánkov štátneho a družstevného obchodu, miestneho hospodárstva a výrobných družstiev. Bohatý výber priemyselného a potravinárskeho tovaru i roľníckych prebytkov, najnovšie modely konfekčného a pleteného tovaru, kuchynské roboty, práčky a chladničky boli stredobomom pozornosti kupujúcich.

 

Z tradičného Radvanského jarmoku. Za prvý deň predali tovar v hodnote 1.600.000 Kčs. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/9. septembra 1957

 

     Kedysi vábievali  kupujúcich na Radvanskom jarmoku domáce kožuchy, baranice, zvonce, hlinený riad a podobne. Dnes tieto výrobky vystriedala moderná konfekcia, fiľakovský riad, priemyselné výrobky a iné.

      Vyše 300 ročnú tradíciu Radvanského jarmoku oživili aj pracovníci lunaparkov, ktorí pre najmladších návštevníkov  pripravili rozličné možnosti zábavy.

Stovky ľudí z Banskej Bystrice a okolia navštívilo tradičný Radvanský jarmok. Foto: archív TASR, autor I. Gašparík/9. septembra 1957
Pre deti tu bolo veľa radostných zážitkov. Tieto na obrázku to skúsili na kolotoči s autíčkami. Foto: archív TASR/10. septembra 1956

 

     Hoci sa veľa na Radvanskom jarmoku pozmenilo, kupovanie ženského práva - varechy - sa dodržiava. V posledný jarmočný deň sa vareškami udierali dievčatá a ženy po zadku.

Pravdaže je potom veselo, lebo každý sa snaží poplácania varechou oplatiť. Foto: archív TASR/10. septembra 1956
Tentoraz na to doplatili dievčatá zo stánkov, ktorým chlapci radi uštedrili nejaké to plácnutie varechou. Foto: archív TASR/10. septembra 1956