Sekcia

Rok 1960: Nové ovocné stromy pre Hornú Nitru

Pri Prievidzi, na mieste budúceho Okresného sadu mládeže a pionierov, začali sadiť prvé ovocné stromčeky v rámci akcie Premeníme Slovensko na kvitnúcu záhradu.

 

     "Vyše 3 000 zväzákov a pionierov prišlo v sobotu 5. novembra na slávnosť, ktorú usporiadali pri príležitosti začiatku akcie Premeníme Slovensko na kvitnúcu záhradu v Prievidzi. Prvý ovocný strom zasadil povereník SNR pre pôdohospodárstvo Michal Chudík", píše sa v archívnej správe TASR .

Vyše 3 000 zväzákov a pionierov prišlo v sobotu 5. novembra na slávnosť, ktorú usporiadali pri tejto príležitosti. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/6. novembra 1960

 

Z histórie ovocinárstva na Hornej Nitre

     Prvé zmienky o pestovaní ovocia v tomto regióne pochádzajú zo 17. storočia. Sady a ovocné záhrady boli vysádzané na panských a cirkevných statkoch. Na hornom Ponitrí to bolo hlavne v oblasti dnešného Nitrianskeho Pravna (kedysi Nemecké Pravno), odkiaľ sa časť produkcie vyvážala aj mimo nášho územia.

     Prvú štátnu ovocinársku škôlku na Hornej Nitre založili v Nitrianskom Rudne v roku 1893. Nitriansku župu zásobovala ovocnými stromčekmi, podpníkmi a kríkmi drobného ovocia. V roku 1917 boli v katastri obce založené aj plantáže jahôd. Úspechy ovocinárskej škôlky boli oceňované na výstavách doma aj v zahraničí, a tak bola škôlka v roku 1920 pričlenená k Výskumnému ústavu ovocinárskemu v Bratislave a získala aj ďalšie pozemky v katastri Prievidze. V tom istom roku participovala aj na vzniku pobočky Slovenskej ovocinárskej spoločnosti, ktorá začala organizovať veľké výstavy, aby propagovala pestovanie ovocných stromov ďalej. V tomto období bolo na Hornej Nitre približne jeden milión ovocných stromov a priemerná ročná úroda dosahovala okolo 34 ton ovocia.

Výstava ovocia v rámci akcie Premeníme Slovensko na kvitnúcu záhradu. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/6. novembra 1960

 

     Horná Nitra vynikala v pestovaní čerešní a hrušiek. Sľubný rozvoj sa pribrzdil po mrazivej zime v roku 1929, keď mrazy na Hornej Nitre dosahovali miestami až -42 stupňov Celzia. V tomto období vymrzlo okolo 40 percent ovocných stromov. Na obnove sadov sa už významne podieľala Štátna ovocinárska škôlka v Prievidzi, ktorú ako pokusné a množiteľské pracovisko pričlenili k Výskumnému ústavu ovocinárskemu v Bratislave. Jej hlavným zameraním bolo pestovanie mrazuvzdorných kultivarov a ochrana proti kalamitným jarným mrazom.

     V roku 1949 vznikla zo Štátnej ovocinárskej škôlky v Prievidzi Výskumná a šľachtiteľská stanica ovocinárstva. V katatstri obce Bojnice získala ďalších viac ako 200 ha pôdy. V roku 1968 vznikol v Bojniciach Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín. Jeho úlohou bol dohľad nad rozvojom ovocinárstva na Slovensku.

Zľava Zuzana Kocúrová, Mária Mendelová a Eva Petrilová robia zmladzovací rez hrušiek vo Výskumnom ústave ovocných a okrasných drevín v Bojniciach. Foto: archív TASR, autor P. Lenhart/26. marca 1987