Sekcia

Rok 1990: V Prešove otvárajú Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu

Po štyridsiatich rokoch v Prešove opäť otvorili Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

 

     Seminár a bohoslovecká akadémia mala svoje miesto v Prešove od roku 1880. Výuka na nej bola násilne prerušená v roku 1950 zákazom gréckokatolíckej cirkvi v ČSR. Napriek opakovaným žiadostiam sa jej fungovanie nepodarilo obnoviť ani na prelome 60. a 70 rokov.

     Novú históriu začala fakulta písať 3. novembra 1990, keď bola ako bohoslovecká fakulta zaradená do štruktúry Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Pravidelná výuka na nej sa začala v pondelok 5. novembra 1990.

Každý deň v seminári sa začína rannými modlitbami. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/5. novembra 1990

 

     "Na gréckokatolíckej fakulte v piatich ročníkoch študuje 47 bohoslovcov v dennom, 12 v diaľkovom štúdiu a 10 bohoslovcov študuje v zahraničí. Vedúcim katedry kresťanskej filozofie a zároveň prodekanom fakulty je Ján Krajňák", uvádza archívna správa TASR.