Sekcia

Rok 1962:Moskovská Pravda prezentuje úspechy vedy a techniky

V predvečer 50. výročia vydania prvého čísla moskovskej Pravdy si pripomínajú význam revolučnej tlače spolu s pracujúcimi Sovietskeho zväzu aj pravidelní čitatelia a odberatelia týchto novín na Slovensku.

 

     "Na Slovensku je 1960 pravidelných čitateľov a odberateľov moskovskej Pravdy. Sú medzi nimi pracujúci zo závodov, vedeckých pracovísk, učitelia a mládež, ktorých Pravda denne informuje o úspechoch sovietskej vedy a techniky a živote pracujúcich v prvej krajine budujúcej komunizmus", uvádza archívna správa TASR.

Brigáda socialistickej práce Heleny Malej z n. p. Matador v Bratislave - Petržalke na lekciách kurzu ruštiny pravidelne číta aj sovietsku Pravdu a iné sovietske časopisy. Foto: archív TASR, autor T. Andrejčák/12. apríla 1962
Ing. Ivan Benčík z n. p. Matador v Bratislave, frekventant kurzu technickej ruštiny sa zaviazal na počesť XII. zjazdu KSČ prekladať zo sovietskej tlače aktuálne odborné články. Preto číta pravidelne aj sovietsku Pravdu. Foto: archív TASR, autor T. Andrejčák/12. apríla 1962
Pracovníci laboratória fyziky Slovenskej akadémie vied Anton Rozsypal a Jozef Kruteľ sú tiež stálymi čitateľmi Pravdy, v ktorej nájdu vždy novinky zo svojho odboru. Foto: archív TASR, autor T. Andrejčák/12. apríla 1962
Poslucháčka ruštiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Zuzana Dovalovská je denným hosťom v predajni zahraničných časopisov Orbis, kam si chodí po svoju obľúbenú sovietsku Pravdu. Foto: archív TASR, autor T. Andrejčák/12. apríla 1962
Čítanie zo sovietskej Pravdy je pre poslucháčky ruštiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave samozrejmosťou. Foto: archív TASR, autor T. Andrejčák/12. apríla 1962
Študentky rady siahnu po sovietskej Pravde aj vo voľnej chvíli. Foto: archív TASR, autor T. Andrejčák/12. apríla 1962