Sekcia

Rok 1975: Pracujúci v pracovných zmenách skrášľujú svoje okolie

Počas marcových víkendov sa na Slovensku rozbiehajú pracovné zmeny, v ktorých si obyvatelia miest a obcí skrášľujú svoje okolie.

 

     Národné výbory v druhom a štvrtom bratislavskom obvode zorganizovali na okrasu Bratislavy v sobotu 15. marca pracovné zmeny.

     Obyvatelia, najmä však školská mládež, využili jarné počasie, aby si svojimi rukami Bratislavu udržali naďalej peknú. Upravovali verejné priestranstvá, parky, zbierali odpadový materiál a budovali spojovacie chodníky k verejným dopravným prostriedkom.

Žiaci SPŠ z Kvačalovej ulice upravovali okolie pri Štrkoveckom jazere. Bolo ich do 250. Prof. Eduard Haluška rozdeľuje svojim zverencom úlohy. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/16. marca 1975
Zamestnanci Polikliniky a Hygienickej stanice na Šmidkeho ulici, ktorých tu bolo 120, si robili poriadok pred svojím pracoviskom. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/16. marca 1975
Medzi pracujúcimi na úprave okolia polikliniky na Šmidkeho ulici vidíme aj MUDr. Zuzanu Gálovú. Robota jej išla od ruky...Foto: archív TASR, autor J. Teslík/16. marca 1975
Žiaci ZDŠ z Vodárenskej ulice, z 8. C triedy, išli do zmeny s radosťou. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/16. marca 1975
Obyvatelia z Občianskeho výboru 109 z Karlovej Vsi v rámci volebného programu plnili prijaté záväzky. Pracovali na prístupovom chodníku k verejným dopravným prostriedkom. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/16. marca 1975