Sekcia

Rok 1956: Začínajú sa poľovačky na divé husi

Najznámejším miestom, kadiaľ tiahnu ročne tisíce, ba milióny divých husí v Československu, je Dunaj a jeho ramená v okolí Gabčíkova. Poľovačka na divé husi je jednou z najkrajších zábav na vlnách Dunaja.

 

     Za jesenných dní i nocí počuť gáganie divých husí tiahnucich v kŕdľoch vo veľkých výškach. Najmä v noci preletia veľké vzdialenosti.

     Tiahnu aj niekoľko mesiacov - od začiatku októbra, do konca decembra. Prelietajú z juhu na sever a zo severu na juh za potravou v niekoľkých etapách. Zastavujú sa obyčajne na veľkých riekach alebo pri veľkých močiaroch a v rybničných oblastiach, kde sa zdržia niekoľko dní. Na ich miesta prilietajú zase ďalšie kŕdle, ktoré sú predzvesťou blížiacej sa zimy.

Husi prelietavajú najčastejšie v tvare jednotky alebo trojky. Foto: archív TASR, autor K. Cích/4. októbra 1956
Záber z ťahu divých husí. Foto: archív TASR, autor K. Cích/4. októbra 1956

 

     "Najznámejším miestom, kadiaľ tiahnu ročne tisíce, ba milióny divých husí v Československu je Dunaj a jeho ramená v okolí Gabčíkova. Tu poľovníci v podvečer alebo skoro ráno brázdia na motorových člnoch vody Dunaja, čakajú na prilietajúce kŕdle a odstreľujú husi počas letu. Poľovačka na divé husi je jednou z najkrajších zábav na vlnách Dunaja. Divá hus váži 4 - 5 kg a je z nej chutné mäso", uvádza archívna správa TASR. 

Keď sa zvečerieva, poľovníci nasadajú do motorového člna, aby sa na vlnách Dunaja zaviezli do niektorého z jeho ramien, kde poľujú na divé husi.