Sekcia

Rok 1983: Poľnohospodári bojujú proti roztočom

Československému poľnohospodárstvu spôsobujú problémy roztoče – tetranychidae. Sú to veľmi nebezpeční škodcovia, ktorí spôsobujú veľké škody v zeleninárstve, ovocinárstve a chmeliarstve.

 

     "Chemická ochrana proti roztočom – tetranychidae je dosť problematická, pretože reziduá napr. v plodoch uhoriek, kde plodnosť trvá nepretržite tri mesiace vyraďujú ich aplikáciu a dodržiavanie ochrannej lehoty pri päťdňovom zberovom intervale je prakticky nemožná. To boli hlavné dôvody, ktoré viedli výskumných pracovníkov Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV v Ivanke pri Dunaji už v šesťdesiatych rokoch k zavedeniu biologického boja proti škodcom. Konkrétne proti roztočovi Tetranychus urticae sa s veľkým úspechom používa jeho predátor (dravec) roztoč Phytoseiulus persimilis", uvádza archívna správa TASR.

Vedecká pracovníčka RNDr. Jozefína Jedličková,CSc., odoberá roztočov v neošetrovanom ovocnom sade. Foto: archív TASR, autor D. Šulla/7. októbra 1983

 

     Predátor napáda a vyciciava všetky vývinové štádia Tetranychus urticae (vajíčka, larvy nymfy a dospelé jedince) a je na základe výsledkov praktického použitia dosiahnutých u nás i v zahraničí schopný bez chemického ošetrenia zabezpečiť spoľahlivú ochranu rastlín proti roztočovi.

     Vedecká pracovníčka SAV RNDr. Jozefína Jedličková, CSc., prepracovala metodiku masového chovu dravého roztoča a jeho aplikáciu na rastliny, za čo jej udelili československý patent. Súčasne vyriešila problém chovu roztoča v stolových množiarňach s regulovateľnou teplotou a vlhkosťou vzduchu, ktoré už začínajú využívať v mnohých poľnohospodárskych závodoch.

Technička Marcela Kozáková podáva potravu dravému roztočovi Phytoseiulus persimilis do chovných misiek v stolovej množiarni. Foto: archív TASR, autor D. Šulla/7. októbra 1983

 

     Veľkoprodukciu dravého roztoča pre jednotlivé poľnohospodárske závody zabezpečuje UKSUP a Semex Bratislava. Náklady na chemickú ochranu proti roztočovi Tetranychus urticae sa pohybovali v rozmedzí 6 500 až 15 000 korún na 1 ha skleníkovej plochy, pričom náklady na vysadenie predátora pre pestovateľa na jednom hektári sú cca 1 300 Kčs.

Technička Mária Kozová aplikuje dravého roztoča na napadnuté rastlinné listy. Foto: archív TASR, autor D. Šulla/7. októbra 1983