Sekcia

Rok 1950: Medzi robotníkov zavítala pojazdná knižnica

Československé stavebné závody n. p. vyslal medzi svojich zamestnancov na stavbách po celom Slovensku pojazdnú knižnicu, ktorá im pomôže kultúrne aj politicky sa povzniesť.

 

     "Z iniciatívy oblastného riaditeľa Československých stavebných závodov n. p. závod Bratislava Ladislava Novotného prijalo 33 zamestnancov záväzok, že do konca marca t. r. zhotovia zo starých vrakoch pojazdnú knižnicu pre zamestnancov ČSSZ. Bude slúžiť ku kultúrnemu a politickému povzneseniu ich zamestnancov po celom Slovensku. Je to dar ČSSZ strojného závodu č. 1 Bratislava IX. zjazdu KSS.

     Tento naozaj príkladný dar v hodnote asi 600.000 Kčs aj uskutočnili do stanoveného termínu. Najväčšiu zásluhu na tomto diele majú nasledujúci zamestnanci: s. Skožár, s. Švarc z oddelenia podvozkárne, dielvedúci s. Polák a s. Pató, z oddelenia motorárne vedúci majster s. Gál a s. Londel, ďalej s. Cukas a lakírnik s. Lauf. Nemalú zásluhu na tomto záväzku mal robotnícky riaditeľ strojného závodu č. 1 Bratislava Ján Neupauer", píše sa v archívnej správe TASR.

Pojazdná knižnica ČSSZ. Foto: archív TASR, autor K. Cích/11. mája 1950

 

     Oblastný riaditeľ ČSSZ n. p. závod Bratislava Ladislav Novotný (1901-1981) patril aj k významným osobnostiam filatelistického života. Bol pri založení Klubu čs. filatelistov v roku 1923. Organizoval prvú filatelistickú výstavu v Bratislave v roku 1934 a Prvú celoštátnu výstavu poštových známok v Bratislave v roku 1937. Bol prvým nositeľom zlatého čestného odznaku Zväzu slovenských filatelistov a získal titul Zaslúžilý pracovník vo filatelii.