Sekcia

Rok 1951: V Hliníku nad Hronom otvorili novú železiareň

Od oslobodenia sa už vybudovali v rámci industrializácie Slovenska desiatky nových závodov a stavajú sa ďalšie. Medzi ne patrí aj nový závod Pohronských strojárni n. p., ktorý v nedeľu 11. marca 1951 slávnostne otvorili.

 

     Obyvateľstvo z celého novobanského okresu prežívalo v nedeľu 11. marca radostný deň. V tento deň sa otvorili brány novej továrne, v ktorej stovky pracujúcich nájdu svoje živobytie.

Obyvatelia novobanského okresu prvýkrát vchádzajú do novej továrne, aby sa zúčastnili na jej slávnostnom otvorení. Foto: archív TASR, autor K. Cích/12. marca 1951
Obyvatelia novobanského okresu prvýkrát vchádzajú do novej továrne, aby sa zúčastnili na jej slávnostnom otvorení. Foto: archív TASR, autor K. Cích/12. marca 1951

 

     "Pri otvorení novej železiarne mal slávnostný prejav k pohronskému ľudu povereník priemyslu Ing. Samuel Takáč, ktorý vyhlásil: Treba, aby ste si všetci, ktorí tu v okolí bývate uvedomili, že tento závod je váš, musí byť vašou láskou, vašou hrdosťou“, píše sa v archívnej správe TASR.

Prevádzku v novej zlievárni v Hliníku nad Hronom otvoril povereník priemyslu Ing. Samuel Takáč. Foto: archív TASR, autor K. Cích/12. marca 1951

 

     Vyvrcholením slávnosti otvorenia novej železiarne bol prvý odpich. Z neho odliali taviči Jozef Kénig a Štefan Považan meno želieziarne, ktorá sa volá Pohronské strojárne.

Z prvého odpichu odliali taviči meno želiezarne, ktorá sa volá Pohronské strojárne. Foto: archív TASR, autor K. Cích/12. marca 1951