Sekcia

Rok 1972: V Bratislave počítajú chodcov, chcú nové podchody

Na námestí SNP a Kamennom námestí v Bratislave bolo vo štvrtok 12. októbra sčítanie chodcov. Každý kto prešiel týmto úsekom dostal lístky, ktoré odovzdal po opustení sledovaného okruhu.

 

     Útvar dopravného inžinierstva mesta Bratislavy chcel týmto spôsobom zistiť pohyb chodcov na tomto mimoriadne dopravne exponovanom úseku. Výsledky prieskumu poslúžia pri projektovaní podchodu v centre mesta Bratislavy.

Celá akcia sa konala pre zlepšenie pohybu chodcov v strede mesta. Foto: archív TASR, autor J. Lofaj/12. októbra 1972
Študenti rozdávajú sčítacie lístky. Foto: archív TASR, autor J. Lofaj/12. októbra 1972
Študenti rozdávajú sčítacie lístky. Foto: archív TASR, autor J. Lofaj/12. októbra 1972