Sekcia

Rok 1966: Na východe republiky čistia budúci plynovod

Oceľový ježko letel plynovým potrubím 100 km rýchlosťou. Bral so sebou nečistoty, ktoré sa dostali do rúr pri jeho výstavbe.

 

    " Medzištátny plynovod ČSSR – ZSSR, ktorý sa buduje na území Východoslovenského kraja bude nielen významným dielom vo výstavbe čs. plynárenského priemyslu, ale stane sa najdôležitejším článkom v zásobovaní našej republiky plynom vôbec. Ešte niekoľko mesiacov a pracovníci pardubického Plynostavu zahlásia hotovo. Vysoký stupeň mechanizácie pri stavebných prácach totiž umožní dokončiť stavbu plynovodu Bratstvo v skrátenom termíne do 1. januára 1967. 

     V týchto dňoch sa pristupuje k jeho prečisťovaniu. Skupina odborníkov z Plynostavu vystrelila pomocou vzduchu stlačeného na 3 atmosféry 250 kg ťažkého ježka, piest z oceľového a gumového tesnenia, ktorý zbavil potrubie nečistôt. Gejzír kamenia, hliny a vody vytryskol do vzdialenosti 50 metrov z potrubia medzištátneho plynovodu pri Plechoticiach na východnom Slovensku počas tlakových skúšok na 12 km úseku", píše sa v archívnej správe TASR.