Sekcia

Rok 1974: Organizujú sa tábory pre rómske deti

Takmer dvesto rómskych detí z okresu Košice - mesto prežije tohtoročné prázdniny v rekreačno-výchovnom tábore vo Fričovciach (okres Prešov).

 

     Tábor pre rómske deti zorganizoval odbor sociálneho zabezpečenia MsNV v Košiciach. V peknom prostredí starobylého kaštieľa sa deti popri zábave zdokonaľujú v matematike a slovenčine a osvojujú si zásady správneho stolovania a hygieny. Deťom pripravili zájazdy po stopách Povstania, branné hry, súťaže a kultúrne podujatia.

Na nádvorí kaštieľa vo voľnej chvíli. Foto: archív TASR, autor A. Haščák/2. augusta 1974
Deti pri kreslení. Pomáha im učiteľka Ružena Zámbová. Foto: archív TASR, autor A. Haščák/2. augusta 1974