Sekcia

Rok 1967: Detské návrhy zápalkových škatuliek

Mestský výbor Sovietsko-československého priateľstva v Prahe vyhlásil pre žiakov výtvarných odborov ľudových škôl umenia súťaž na nálepky na zápalkové škatuľky.

 

     Súťaž sa konala pri príležitosti 50. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Do Prahy prišlo niekoľko tisíc návrhov, z ktorých vybrali 24 najlepších. Je medzi nimi aj návrh Juraja Síleša, žiaka výtvarného odboru ĽŠU v Piešťanoch.

Juraj Síleš so súťažným návrhom na zápalkové krabičky. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/6. septembra 1967