Sekcia

Rok 1959: Na Starých Horách obnovujú partizánsky bunker

Členovia miestnej odbočky Zväzu protifašistických bojovníkov na Starých Horách v Banskobystrickom okrese sa aktívne podieľajú na dôstojnom upravovaní pamätných miest zo Slovenského národného povstania.

 

     "Miestna mládež i členovia Zväzu protifašistických bojovníkov na Starých Horách teraz venujú pozornosť obnove bunkra pod vrchom Zovkyňa. Po ústupe povstalcov do hôr v rokoch 1944-45 bola v tomto bunkri ukrytá partizánska tlačiareň povstaleckého časopisu Mor ho!.

     Príslušníci partizánskeho štábu majora Morozova tu okrem tohto časopisu tlačili za veľmi ťažkých podmienok aj letáky, výzvy k občanom a informačné bulletiny o postupe hrdinskej Sovietskej armády", uvádza archívna správa TASR.

V živej pamäti ostali miesta z bojov SNP partizánom zo Starých Hôr Alexandrovi Rysovi a Jánovi Richterovi. Dnes po 15 rokoch, keď tadeto kráčajú, aby obnovili historické pamiatky z týchto slávnych čias, sa kde-tu zastavia a spomínajú na vážne i veselé príhody z bojov. Foto: archív TASR, autor K. Cích/4. mája 1959

 

     Tento pamätný bunker tlačiarne dajú odbojári do pôvodného stavu a vybavia ho pôvodným zariadením. Počas celoštátnych osláv 15. výročia SNP otvoria priamo v bunkri dokumentačnú výstavu výtlačkov, ktoré sa tu tlačili. V auguste ju navštívia i sovietski partizáni a členovia redakčného kolektívu, ktorí tu pred 15 rokmi pracovali pod krycím menom Mstiteľ.

Rovnako ako pred 15 rokmi kráčajú tadiaľto bývalí partizáni A. Rys a J. Richter za vytýčeným cieľom. Vtedy so zbraňou v ruke, s odhodlaním oslobodiť svoju vlasť od fašistických okupantov, dnes s krompáčom a lopatou, s odhodlaním uchovať pamätné miesta z čias SNP. Foto: archív TASR, autor K. Cích/4. mája 1959