Sekcia

Rok 1964: Prvá opravárenská linka na televízory

V pondelok 6. januára dali pracovníci televíznej opravovne Kovospracujúceho podniku mesta Bratislavy na Páričkovej ulici do skúšobnej prevádzky novú opravárenskú linku - prvú svojho druhu v republike.

     Výhoda novej linky v porovnaní s doterajším systémom opráv je v racionálnom využití meracej techniky, čím sa zvýši kvalita opráv, ďalej v špecializácii opravárov, v maximálnom využití pracovníkov pre produktívnu prácu, v znížení režijných nákladov. Autorom zlepšovacieho návrhu je inž. Rudolf Hanták so svojím kolektívom.

Na obrázku členovia autorského kolektívu, zľava Tibor Pelikán, Jaroslav Šilhavý a Július Jurec. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/6. januára 1964