Sekcia

Rok 1956:Na onkologickom ústave v Bratislave testujú rádioizotopy

Vo Výskumnom ústave onkologickom v Bratislave už vyše dvoch rokov pracujú s umelými rádioizotopmi. Pri biochemickom oddelení ústavu sa vybudovali laboratóriá, ktoré umožňujú používať rádioizotopy vo výskume i v liečbe nádorov.

 

     Doterajšie výsledky na oboch týchto úsekoch sú veľmi povzbudivé, lebo vedenie ústavu na čele s členom korešpondentom Slovenskej akadémie vied Viliamom Thurzom sa snaží čo najlepšie uplatňovať túto novú formu využitia atómovej energie v prospech najšľachetnejšieho cieľa - navrátiť zdravie chorým.  

Pracovníci oddelenia biochémie a rádioizotopov Výskumného ústavu onkologického v Bratislave na porade u riaditeľa ústavu člena korešpondenta SAV V. Thurzu. Zľava: dr. Ľubomír Hnilica, dr. Štefan Hupka, vedúci oddelenia biochémie a rádioizotopov, riaditeľ V. Thurzo a prof. Alžbeta Skupenová. Foto: archív TASR, autor L. Roller/4. februára 1956
Pipetovanie zriedeného roztoku rádioizotopov fosforu pri určovaní jeho aktivity. Pred použitím umelých rádioizotopov železa, fosforu, síry alebo jódu, ktoré látky majú v ústave uložené vo vysokých aktivitách v olovenom trezore, treba za veľkej opatrnosti riediť na potrebné dávky a zistiť ich súčasnú aktivitu. Na obrázku pracovníčka laboratória Edita Medzihradská pri tejto práci. Foto: archív TASR, autor L. Roller/4. februára 1956
Pomocou citlivých prístrojov sa zisťuje aktivita preparátov z moču a krvi pacienta, ktorému bol podaný rádioizotop ako liek. Prom. fyzik Štefan Küchel vkladá preparáty do olovenej komory a kontroluje žiarenie preparátov a teda aj účinky liečby na najnovšom prístroji československej výroby. Foto: archív TASR, autor L. Roller/4. februára 1956
Zisťovanie v akom stupni sa nahromadil rádiojód v štítnej žľaze. Je to moderná, jednoduchá a spoľahlivá skúška na funkciu štítnej žľazy, ktorá je súčasne presnejšia a pre pacienta pohodlnejšia než mnohým ľuďom známe vyšetrovanie bazálneho metabolizmu. Na obrázku prom. fyzik Vojtech Ličko zapisuje údaje kontrolného prístroja. Foto: archív TASR, autor L. Roller/4. februára 1956
Riaditeľ ústavu člen korešpondent SAV Viliam Thurzo prezerá so svojimi spolupracovníkmi výsledky vedeckého bádania. Foto: archív TASR, autor L. Roller/4. februára 1956