Sekcia

Rok 1963: V Žiline otvorili prvý krytý olympijský bazén v republike

Nie Praha, ani Bratislava, ale Žilina bola prvým mestom v Československu, ktorá získala 50 metrový krytý bazén s olympijskými parametrami. Otvárali ho v nedeľu 14. júla a hneď na druhý deň si v ňom zaplávalo až 2500 ľudí.

 

     V nedeľu 14. júla dali v Žiline do prevádzky 50 m dlhý krytý bazén, prvý v republike. Bazén je moderný, vyhovuje pre všetky disciplíny plavecké, pre skoky do vody a vodné pólo. V budove plavárne je aj všetko potrebné zariadenie a šatne takmer pre 600 ľudí.

 

Tajomník ÚV ČSTV Július Chvalný prestrihuje pásku. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/ 14. júla 1963

 

     S výstavbou olympijského bazéna sa začalo v roku 1959. Iniciátorom myšlienky bol Ľudovít Dubnicay, ktorý bol do roku 1973 aj prvým riaditeľom Krytej plavárne v Žiline.

     Bazén má olympijské rozmery 50 x 20 m, projektantom stavby bol Ing. arch. Anton Cimmermann.

 

Pohľad na bazén, ktorý má rozmery 50 x 20 m. Plavecké podujatia môže sledovať 750 divákov. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/ 14. júla 1963

 

     Plávanie malo v Žiline dlhoročnú tradíciu, prvý plavecký oddiel vznikol už v roku 1930. Žilinčania mali k dispozícii vojenskú plaváreň, kde bol 33 m bazén. Aj ďalšia výstavba nového kúpaliska pri Rajčianke súvisela s vojskom. Keďže Žilina bola posádkovým mestom, to výstavbu urýchlilo, pretože bazén slúžil aj na výcvik vojakov.

     Po druhej svetovej vojne pribudlo Žiline ďalšie miesto na plávanie. V 50. rokoch prebudovala Celulózka svoju zimnú záhradu na 13 m plavecký bazén. Vznikol plavecký oddiel Tatran Celulózka, ktorý v roku 1958 vyhral aj majstrovstvá kraja v plávaní. Pri tejto príležitosti sa zrodila myšlienka na výstavbu prvého olympijského bazéna. Žilina však v roku 1960 prišla o štatút krajského mesta. Hrozilo, že plaváreň sa nedokončí a prvý krytý 50 m bazén sa vybuduje v Banskej Bystrici. 

     V roku 1964 zriadili v Žiline prvú plaveckú triedu na Základnej škole na Konevovej ulici. Trénermi žiakov, ktorí začali postupne dominovať na celoštátnych pretekoch boli J. Salamánek a J. Počinek.

Pohľad na novú plaváreň v Žiline. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/ 14. júla 1963