Sekcia

Rok 1950: Začína sa dôrazný boj proti tuberkulóze

Pracovníci Ústavu národného zdravia protituberkulóznej poradne, začali v rámci celoštátnej akcie robiť protituberkulózne vyšetrenia priamo v závodoch. Po obciach na východnom Slovensku jazdí aj pojazdný röntgen s moderným štítkovačom.

     Tejto lekárskej starostlivosti sa dostáva pracujúcim v našej ľudovodemokratickej republike, pretože nám záleží na zdraví každého jednotlivca, schopného budovať lepší zajtrajšok- socializmus.

   

     V rámci tejto celoštátnej akcie sa každému robotníkovi zhotovujú röntgenové snímky a vedie sa zdravotná kartotéka. Účelom je zistiť zdravotný stav a prípadné onemocnenie hneď začať liečiť, pretože včasným zakročením proti chorobe dosiahne sa najlepších liečebných výsledkov.

S pojazdným röntgenom do každej obce

     Boju proti tuberkulóze (TBC), ktorá bola na východnom Slovensku kedysi častým hosťom, sa dnes venuje mimoriadna pozornosť. Po obciach jazdí pojazdný röntgen s moderným štítkovačom. Doteraz zhotovili snímky pľúc už okolo 45.000 obyvateľom. V rámci prevencie odhaľujú tak aktívnu pľúcnu tuberkulózu, aby u postihnutých touto chorobou zaviedli liečenie. Pojazdným röntgenom vyšetrili doposiaľ obyvateľov Revúckeho okresu a vo vyšetrovaní pokračujú v Popradskom okrese. Postupne chcú pracovníci pľúcnej kliniky pri Krajskom ústave národného zdravia v Košiciach týmto spôsobom vyšetriť všetkých obyvateľov kraja.

 

     Tuberkulóza, ľudovo aj suchoty bola do polovice 20. storočia obávanou smrteľnou infekčnou chorobou. Bola považovaná predovšetkým za chorobu chudobných. V minulom storočí na ňu po celom svete zomrelo približne 100 miliónov ľudí.

Nákazlivé TBC a zákazy pľutia

     Keď sa koncom 19. storočia zistilo, že tuberkulóza je nákazlivá, musela sa hlásiť. V niektorých európskych krajinách dokonca prijímali zákazy pľutia na verejných miestach a chorých aj proti ich vôli umiestňovali v sanatóriách, ktoré často pripomínali väzenie. Lepší štandard s lekárskou pomocou bol dopriaty iba bohatým. Do konca prvej svetovej vojny umierala v sanatóriách až polovica chorých.

Prvé vakcíny a lieky

     Bacil, ktorý spôsoboval TBC objavil 24. marca 1882 nemecký lekár Robert Koch, ktorý zaň získal v roku 1905 Nobelovu cenu. Vakcínu proti tuberkulóze použili prvýkrát 20. novembra 1944. Účinnú látku po prvý raz izoloval Albert Schatz, študent amerického biochemika Selmana Waksmana, ktorý za tento objav získal v roku 1952 Nobelovu cenu. Od 50. rokov 20. storočia sa tak tuberkulóza stala liečiteľnou chorobou a od tohto obdobia sa začali povinne v Československu proti TBC očkovať novonarodené deti.