Sekcia

Rok 1994: Aj študentkám pri archeologickom výskume je horúco

Už osemnástu sezónu robí v Nižnej Myšli, okres Košice–vidiek Archeologický ústav SAV Nitra a Východoslovenské múzeum Košice, výskum v súčasnosti najdôležitejšej lokality doby bronzovej v Karpatskej kotline.

 

     "V 7-hektárovom areáli sa nachádza opevnené sídlisko a súveké pohrebisko staršej doby bronzovej (1 700 - 1 400 pred n. l.). Doposiaľ bola preskúmaná štvrtina historicky mimoriadne cenného územia. Do konca júla tu archeológovia odkryli 548 hrobov", uvádza archívna správa TASR.

Čiastočný pohľad na archeologickú lokalitu pri Nižnej Myšli. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/3. augusta 1994
Odkrývaním kostier v rámci odbornej praxe trávia časť prázdnin na archeologickom výskume v Nižnej Myšli aj študentky Pedagogickej fakulty UPJŠ Prešov. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/3. augusta 1994

 

     V tohtoročnej sezóne sa priemerne 25 študentov denne podieľa na výskume v rámci odbornej praxe. Počas leta sa ich v Nižnej Myšli vystrieda vyše 80 z Prešova, Bratislavy, Brna, Prahy i nemeckého Wuppertalu.

Na nedostatok zaujímavých objektov pri výskume pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli sa archeológovia, ani tu praxujúci študenti, sťažovat nemôžu. Túto sezónu odkryli už 14 hrobov. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/3. augusta 1994
Už 18 sezónu archeológovia zhromažďujú cenný materiál a čriepok po čriepku skúmajú rozsiahle sídlisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Túto sezónu im v tom pomáha aj študentka Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove Gabriela Mušková. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/3. augusta 1994