Sekcia

Rok 1976: Národná cena pre vedcov zo Slovenskej vysokej školy technickej

Medzi popredných slovenských vedeckých pracovníkov, ktorým udelilo Predsedníctvo SNR Národnú cenu SSR patrí kolektív pracovníkov Katedry jadrovej fyziky a techniky Elektronickej fakulty SVŠT v Bratislave.

 

     Predsedníctvo Slovenskej národnej rady udelilo Národnú cenu na návrh vlády SSR k 32. výročiu SNP. Získal ju kolektív vedeckých pracovníkov Katedry jadrovej fyziky a techniky Elektronickej fakulty SVŠT v Bratislave, vedený prof. dr. Ing. Júliusom Cirákom CSc.

Na obrázku kolektív vedeckých pracovníkov SVŠT. Zľava: Milan Hucl, Jozef Sitek, Július Cirák, Mikuláš Prejsa, Jozef Lipka. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/12. októbra 1976