Sekcia

Námestie Klementa Gottwalda v Bratislave mení svoju tvár

Bratislavčania ho nazývali Firšnálom, Gottwaldovým námestím a nakoniec Námestím slobody. Svoju dnešnú podobu získalo námestie v 80. rokoch minulého storočia. Ešte pred ním to však bola veľkolepá plocha, na ktorej sa konali vojenské i športové prehliadky a motoristické súťaže.

     Úprava Gottwaldovho námestia v Bratislave, kde bude stáť pamätník nášho prvého robotníckeho prezidenta Klementa Gottwalda, sa dostáva do záverečnej etapy.

     Intenzívne sa pracuje aj na samotnom pamätníku Klementa Gottwalda. Na tomto súsoší pod vedením zaslúžilého umelca Tibora Bártfaya, laureáta štátnej ceny Klementa Gottwalda, spolupracovali akademickí sochári K. Lacko, J. Hovorka, inž. arch. V. Droppa a J. Hlavica.

 

Pracovníci Technického skla Nová Baňa obkladajú a dláždia jednotlivé segmenty fontány Družby. Foto: Archív TASR, autor Š. Petráš, 7. júla 1980
Nočné zábery z novoupraveného Námestia Klementa Gottwalda v Bratislave. Na snímke súsošie K. Gottwalda, v popredí Fontána družby národov. Foto: Archív TASR, autor M. Vojtek, 3. júna 1981

 

  ...o desať rokov neskôr  

     V nedeľu 25. novembra 1990 v predpoludňajších hodinách sa jediným odstrelom podarilo pyrotechnikom definitívne odstrániť Gottwaldovo súsošie  z Námestia slobody v Bratislave.

 

Po pyrotechnickom odstrele vyzerá Námestie slobody ako po bombardovaní. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová, 25. novembra 1990

 

...na začiatku bol prach a blato  

     Gottwaldovo námestie v Bratislave sa stane reprezentačnou štvrťou novej socialistickej Bratislavy. Od apríla tohto roku  sa pracuje na jeho úprave. Odstraňuje sa obrovské množstvo zeminy a vyrovnáva sa celá plocha námestia.

     Tieto práce prevádza ÚNV pomocou brigádnikov. Denne sa tu vystrieda do 200 pracovníkov z bratislavských závodov a úradov. Veľmi účinnú pomoc pri týchto prácach poskytuje tiež naša mládež a príslušníci našej ľudovodemokratickej armády.

Gottwaldovo námestie tak ako vyzerá dnes. Foto: archív TASR, autor L. Roller/1.7.1952
Brigádnici ľudovej dôverníčky ÚNV Anny Matyašovej pri práci. Na úprave námestia odpracovali po 50 brigádnických hodín. Foto: archív TASR, autor L. Roller/1.7.1952

 

Po futbale na brigádu

     Členovia výpravy futbalistov z NDR, ktorí zohrali v sobotu 5. júla v Bratislave futbalový zápas s vybraným mužstvom SÚV Sokola, prišli v nedeľu v predpoludňajších hodinách na námestie, aby si na jeho úprave odpracovali brigádu.

Niekoľko záberov z brigády futbalistov NDR. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/7. júla 1952
Niekoľko záberov z brigády futbalistov NDR. Foto: archív TASR, autor L. Tarkoš/7. júla 1952

 

...veľkolepé prehliadky na upravenom námestí

     V nedeľu 6. júla sa na Gottwaldovom námestí uskutočnila veľkolepá prehliadka účastníkov Stretnutia mládeže na Dunaji a Telovýchovných slávností. Krátko po 8. hodine so stovkami transparentov, zástav a vlajok sa zhromaždilo vyše 30.000 zväzákov, cvičencov a krojovaných skupín, ktorých pestré úbory zmenili celé priestranstvo na farbami hýriaci koberec. 

 

...a bolo to aj miesto rôznych motoristických súťaží

     V nedeľu 1. júla usporiadala ZO Zväzarmu pri národnom podniku Tatra Kopřivnice závod Bratislava celoštátnu automobilovú súťaž Karpatská rallye. Patrí do súťaží zaradených pre kvalifikáciu majstrovstva ČSSR. Na štarte sa na Gottwaldovom námestí zišlo 37 automobilov v obsahových triedach 1000, 1150, 1600, nad 1600 a do 1300 ccm. Do súťaže bola zaradená rýchlostná skúška, skúška spolujazdca, akceleračná skúška a jazda zručnosti.

 

V obsahovej triede do 1150 ccm sa na druhom mieste umiestnil Hybáček z Bratislavy s vozom Škoda Octavia. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/1. júla 1962
V triede nad 1600 ccm tretie miesto získal Veřmirovský z Tatra Kopřivnice. Foto: archív TASR, autor A. Prakeš/1. júla 1962