Sekcia

Rok 1986: V Nálepkove je jediný veľkochov kôz na Slovensku

Jediný veľkochov kôz je u nás zatiaľ na hospodárstve Plemenárskeho podniku Spišská Nová Ves v Nálepkove. Ide o experiment, ktorý má overiť možnosti rozšírenia chovu týchto nenáročných zvierat.

 

     Od tohto roku sa na riešení výskumnej úlohy chovu kôz na Slovensku podieľa v spolupráci s plemenármi, Ústavom experimentálnej medicíny Vysokej školy veterinárnej v Košiciach a Štátnym veterinárnym ústavom v Prešove aj Výskumný ústav ovčiarsky v Trenčíne.

     Súčasťou farmy v Nálepkove je aj moderná automatická dojáreň švédskej firmy Alfa Lawal, ktorá má pasterizačné zariadenie zaručujúce hygienickú nezávadnosť mlieka.

Pohľad do automatickej dojárne, ošetrovateľka Mária Lafeudavá. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/9. júla 1986
Kozí syr vyrába Anton Terifaj. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/9. júla 1986

 

     "Maštaľ - capín je vybavený prostriedkami umožňujúcimi uplatnenie technickej inseminácie. Pre Branko Nitra farma ročne odovzdáva 150 kusov veľkonočných a jatočných kozliat. V tomto roku po prvýkrát dodá farma pokusne na Spišské výstavné trhy 220 jatočných kozliat. Plemenári odpredajú aj prvých 100 plemenných kozičiek, o ktoré je veľký záujem zo strany poľnohospodárskych podnikov i v Čechách", uvádza archívna správa TASR.

Zootechnik farmy Ján Kalafus (vľavo) spolu s plemenárskym zootechnikom pre ovce a kozy Krajského plemenárskeho podniku Jánom Novysedlákom pri výbere plemenného materiálu. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/9. júla 1986
Aj pri pasení kôz je pes neoceniteľný pomocník. Foto: archív TASR, autor S. Písecký/9. júla 1986