Sekcia

Naďa Kotršová stála pri zrode prvej inscenácie bratislavského tv štúdia

Herečka Naďa Kotršová, ktorá bola 25 rokov významnou členkou divadla Nová scéna v Bratislave, by sa 21. apríla dožila 90 rokov.

 

     Herecký register N. Kotršovej bol široký a siahal od hrdinských vlasteniek, cez komediálne vidiečanky až k dramatickým postavám mestských paničiek. Najviac však vynikla v klasickom divadelnom  repertoári, kde mohla uplatniť svoju oduševnenosť i atraktívny zjav.

     Nadežda (Naďa) Kotršová sa narodila 21. apríla 1927 v českej Opave. Po ukončení štúdia herectva na Štátnom konzervatóriu v Bratislave (1950) účinkovala v divadlách v Považskej Bystrici, Žiline a v Košiciach, až pokým sa v roku 1966 stala členkou činohry Novej scény v Bratislave, kde umelecky pôsobila už počas stredoškolských štúdií.

Kolektív Divadla Petra Jilemnického v Žiline naštudoval k 39. výročiu VOSR a Mesiacu ČSSP hru českého dramatika, laureáta štátnej ceny Vojtecha Cacha Pani Kalafová. Ján Gubala v úlohe rušňovodiča Martina Vinára (vľavo), Naďa Kotršová v úlohe jeho ženy Márie a Anton Ďuriník v úlohe solicitátora. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/7. novembra 1956

 

     Spočiatku hrávala Naďa Kotršová prevažne v inscenáciách slovenských a českých autorov. V tomto druhu repertoáru presvedčivo vytvorila žánrovo aj charakterovo rozmanité podoby žien. Početne menšie, ale pre jej umelecký vývin oveľa podnetnejšiu skupinu tvorili postavy vo svetovom a domácom klasickom repertoári.

     Významný úspech dosiahla v titulnej postave Márie Stuartovej akcentujúc strohosť, heroickú dôstojnosť a vznešenosť hrdinky.

Slovenskú prehliadku Divadelnej žatvy, ktorá potrvá do 19. mája, otvorilo v sobotu 11. mája v Divadla P. O. Hviezdoslava Divadlo Petra Jilemnického zo Žiliny tragédiou Friedricha Schillera Mária Stuartová. Naďa Kotršová ako Mária Stuartová a Martin Kolesár ako Mortimer. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/13. mája 1957

 

     Herečka sa v niekoľkých prípadoch postavila aj pred filmovú a televíznu kameru. Naďa Kotršová stála pri zrode vôbec prvej inscenácie bratislavského televízneho štúdia, ktorou bola v roku 1956 Hájnikova žena. Následne si zahrala napríklad v drámach Výhybka (1963) a Deň slnovratu (1973) alebo v televíznych snímkach Slávny pes (1971), Tereza (1976), Výlet do mladosti (1983), Portrét Doriana Graya (1988) či Priateľstvá padajúceho lístia (1998). Jej poslednou filmovou úlohou bola postava starej mamy vo filme českej režisérky Alice Nellis Výlet (2002).

     Príležitostne sa venovala aj prekladu, do slovenčiny v polovici osemdesiatych rokov minulého storočia preložila napríklad autobiografiu Marlene Dietrichovej Berte len môj život (1985).

V piatok 2. marca sa začal v Bratislave Festival slovenských a českých hier. Na Novej scéne uviedlo Krajové divadlo pracujúcich v Žiline dramatizáciu skvostu slovenskej poézie lyricko-epickej básne P. O. Hviezdoslava Hájnikova žena, ktorého réžiu má Jozef Pálka. Hana - Naďa Kotršová a Artuš - Eduard Bindas v Hájnikovej žene. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/3. marca 1956

 

     Nadežda Kotršová zomrela 27. novembra 2009 v obci Studienka vo veku 82 rokov.

Režisér Roman Polák a herečka Naďa Kotršová. Foto: archív TASR, autor I. Majerský/7. apríla 2003