Sekcia

Muzikológ a pedagóg Ladislav Burlas sa dožíva 90 rokov

Vzácnou syntézou svojho celoživotného muzikologického, skladateľského a pedagogického pôsobenia výrazne zasiahol Ladislav Burlas do vývoja slovenskej hudobnej kultúry v druhej polovici 20. storočia.

FOTO: Dr. Ladislav Burlas, pracovník Hudobného ústavu Slovenskej akadémie vied, hudobný historik a teoretik. Foto: Archív TASR, autor L. Roller, 17. november 1953

 

Ladislav Burlas sa narodil 3. apríla 1927 v Trnave. Za vzdelaním odišiel do Bratislavy a zapísal sa na štúdium hudobnej vedy na bratislavskú Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v rokoch 1946 až 1951. Následne pokračoval v štúdiu v rokoch 1951-1955 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Navštevoval i hodiny kompozície v triede Alexandra Moyzesa, čím predurčil budúcu dvojprofiláciu svojho odborného rastu.

Na začiatku svojej kariéry sa Ladislav Burlas prezentoval ako hudobný historik prácou Hudba na Slovensku v 17. storočí, neskôr sa prepracoval k Novej hudbe a akcentoval obohacovanie národného štýlu, zbaveného izolácie. Osobitne sa zaujímal o klasifikáciu hudobnej teórie ako vedeckej disciplíny.

Docentom hudobnej teórie sa stal v roku 1966. Neskôr do roku 1974 bol riaditeľom Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, po jeho zrušení až do roku 1988 bol vedúcim Sekcie hudobnej vedy Umenovedného ústavu SAV. Vedeckú hodnosť DrSc. získal v roku 1985 a za profesora pre odbor hudobné umenie ho menovali v roku 1993. Ladislav Burlas sa venoval aj pedagogickej činnosti, bol členom vedeckých rád vysokých škôl a iných odborných grémií. Vo funkcii dekana Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pôsobil v rokoch 2001-2005.

 

FOTO: Nahrávanie novej hymny Slovenskej republiky. Šéfdirigent Slovenskej filharmónie Ondrej Lenárd (vľavo) s hudobným skladateľom Ladislavom Burlasom (vpravo) nad partitúrou štátnej hymny SR. Foto: Archív TASR, autor V. Benko, 16. decembra 1992

 

Čestný titul doctor honoris causa udelila muzikológovi 3. mája 2007 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Prezident SR Ivan Gašparovič 1. januára 2008 udelil Ladislavovi Burlasovi Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj SR.

 

FOTO: Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič odovzdáva Ladislavovi Burlasovi (vpravo) vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. Foto: TASR, autor Š. Puškáš, 1. januára 2008

 

Hudobný skladateľ a muzikológ si prevzal 1. marca 2011 spolu s režisérom Jozefom Bednárikom aj Cenu Pavla Struassa. Ocenenie pomenované po lekárovi, filozofovi a humanistovi Pavlovi Straussovi  každoročne udeľuje Kulturologická spoločnosť, katedra kulturológie a Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.