Sekcia

Milan Hanzel sa podieľal na Koncepcii stabilizácie súdnictva SR

V piatok 21. apríla uplynie 70 rokov od narodenia bývalého generálneho prokurátora Slovenskej republiky Milana Hanzela.

FOTO: Nový generálny prokurátor SR Milan Hanzel, ktorého 1. februára 1999 v Bratislave uviedol do funkcie podpredseda NR SR Pavol Hrušovský. Foto: TASR, autor M. Cibulková, 1. februára 1999

 

Milan Hanzel sa narodil 21. apríla 1947 v Košiciach. Štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave ukončil v roku 1970. Externú vedeckú ašpirantúru na Katedre trestného práva, kriminalistiky a kriminológie PF UK absolvoval v roku 1988.

Po vysokej škole pôsobil na Vojenskom súde postupne ako čakateľ, sudca, podpredseda i predseda.

Vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR bol od novembra 1992 a od marca 1994 do decembra 1994 bol ministrom spravodlivosti SR (kandidát Strany demokratickej ľavice - SDĽ). Ako minister sa autorsky spolupodieľal na Koncepcii stabilizácie súdnictva SR a bol aktívnym účastníkom novelizácie trestného práva.

 

FOTO: Minister spravodlivosti SR Milan Hanzel skladá ústavný sľub do rúk prezidenta SR Michala Kováča. Foto: TASR, autor V. Benko, 18. marca 1994

 

V rokoch 1994-1996 zastával funkciu podpredsedu Vojenského obvodného súdu v Bratislave a od decembra 1998 bol vymenovaný za 1. námestníka generálneho prokurátora SR.

Na návrh skupiny poslancov SDĽ zvolila Národná rada SR 18. januára 1999 Milana Hanzela za generálneho prokurátora SR. Do tejto funkcie ho vymenoval predseda NR SR Jozef Migaš 19. januára 1999 s účinnosťou od 1. februára toho roku a pôsobil v nej do 26. januára 2004.

JUDr. Milan Hanzel, CSc. prednášal teóriu trestného práva ako externý pedagóg na PF UK v Bratislave. Najvýznamnejšia jeho vydaná publikácia je Učebnica kriminológie (2000). Venoval sa aj problematike organizácie súdov a je autorom viacerých odborných článkov v právnických časopisoch.

 

FOTO: Predseda NR SR Pavol Hrušovský (vľavo) v rozhovore s generálnym prokurátorom Milanom Hanzelom (vpravo). Foto: TASR, autor V. Benko, 11. decembra 2003

 

Jeho život ukončila tragédia, pri ktorej ho pri pílení 22. novembra 2008 zavalil strom. Smrteľný úraz utrpel v lese neďaleko obce Bodíky pri Gabčíkove. Napriek okamžitému zásahu zdravotníkov Milan Hanzel zraneniam podľahol v bratislavskej nemocnici na Kramároch.