Sekcia

Začína sa Mesiac československo-sovietskeho priateľstva

Mesiac československo-sovietskeho priateľstva významne napomáha v rozvoji družby medzi oboma národmi. Kroky obyvateľov v týchto dňoch častejšie smerujú aj do Múzea V. I. Lenina kde sa oboznamujú s odkazom prvého muža robotníckeho hnutia.

     "Súčasná expozícia Múzea V. I. Lenina v Bratislave umožňuje návštevníkom oboznámiť sa s bohatou históriou medzinárodného robotníckeho hnutia - od jeho vzniku až po súčasnosť. Popri dokumentoch o živote a diele Vladimír Iľjiča Lenina, ktoré tvoria jadro expozície, dokumentoch z dejín medzinárodného robotníckeho hnutia a marxistickej teórie, prináša aj dokumenty z dejín robotníckeho a komunistického hnutia v Československu. Od roku 1954, keď Múzeum V. I. Lenina v Bratislave otvorili, si prezrelo jeho expozície a podujatia vyše milión návštevníkov", uvádza archívna správa TASR.

Záber z piatej sály, kde je umiestená posmrtná maska V. I. Lenina zhotovená S. Merkurovom 22. januára 1924 v Gorkách. Foto: archív TASR, autor J. Valko/6. novembra 1969