Sekcia

Rok 1958: V Krasňanoch otvorili nový závod Meopty

Pri novej štvrti hlavného mesta Slovenska v Krasňanoch, otvorili v pondelok 9. júna prevádzku v novovybudovanom bratislavskom závode Meopta Přerov.

 

     "Pracovný kolektív Meopty oslávil pri tejto príležitosti aj 50-ročné jubileum založenia bratislavského závodu. Slávnostný akt začatia výroby v novom závode Meopty vykonal prvý námestník ministra presného strojárenstva Václav Strakoš. Do Bratislavy pricestovala aj delegácia z nemeckého závodu Carl Zeiss Jena, aby osadenstvu závodu v Krasňanoch tlmočila vrelé pozdravy pracovného kolektívu z Jeny", uvádza archívna správa TASR.

 

Otvorili prevádzku v novom závode Meopty v Krasňanoch. Foto: archív TASR, autor V. Přibyl/9. júna 1958

 

     Bratislavský závod jemnej mechaniky a optiky - Meopta má v nových objektoch možnosť zvýšiť zamestnanosť v odborných profesiách. Je to potrebné vzhľadom na narastajúce úlohy pri výrobe rozličných optických, meracích a kontrolných prístrojov, ktoré sú potrebné pre mechanizáciu a automatizáciu procesov v našej priemyselnej výrobe, pre výskum, špeciálne účely a sú požadované i na vývoz.

Elektrikári Meopty pod vedením Jaroslava Mikulejského zapojujú stroje - revolverový sústruh na prúd. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/7. mája 1958
Helena Zerzanová robí už v novej hale. Vyrába súčiastky pre diaprojektor Optirex. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/7. mája 1958