Sekcia

Blaho ženy na prvom mieste

S príchodom prebúdzajúceho sa nového života, prvých jarných dní, slávia ženy našej vlasti i celého mierumilovného sveta každoročne 8. marca svoj veľký sviatok - Medzinárodný deň žien.

 

     Pracujúce čs. ženy posielajú v tieto dni svoj pozdrav občiankam Sovietskeho zväzu, ktoré prvé ukázali ženám celého sveta cestu k novému plnému a radostnému životu, k uplatneniu tvorivých schopností rovnoprávnych žien po boku mužov. Ženám Číny, Poľska, Maďarska i ďalších krajín ľudovej demokracie a ženám, ktoré bojujú za mier na celom svete.

Pracovníčky závodu MDŽ 8. marca vyvinuli osobitné úsilie pri plnení úloh na odstránení nedostatočného zásobovania niektorými tovarmi. Žofiu Bakošovú vidíme pri balení štopkačiek, ktorých bolo v minulosti nedostatok. Je matkou troch detí. Vie, že svojou prácou najlepšie oslávi 8. marec, a tak najlepšie prispeje k zachovaniu mieru. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/5. marca 1954
O dostatočné množstvo štopkačiek, ktoré boli donedávna na našom trhu veľmi hľadaným tovarom, sa stará jedna z najlepších pracovníčok závodu, Mária Paulovičová. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/5. marca 1954

 

     Mária Kalmanová, majsterka oddelenia súkarne n. p. Slovenský hodváb v Senici nad Myjavou je jednou z tých žien, ktoré pôjdu pri príležitosti MDŽ na Pražský hrad. V závode pracuje už 14 rokov. Bola prvou vedúcou BSP v závode. Aktívne sa zúčastňuje na politickom a verejnom živote. Viac rokov bola členkou výboru ZO KSS, členkou DV ROH a ZV ROH. Za pracovné zásluhy získala odznak Vzorný pracovník podniku. Je matkou dvoch detí Jaroslava a Vlasty.

Majsterka oddelenia súkarne Mária Kalmanová rada poradí mladým. Na snímke s Máriou Zburínovou. Foto: archív TASR, autor J. Bakala/4. marca 1968

 

     Snahou pracovníkov modelárne v n. p. Slovenka v Banskej Bystrici, kde pracuje prevažná väčšina žien a dievčat, je obohatiť náš trh odievania vhodnými novinkami. Ich návrhy patria najmä novým druhom dámskej bielizne, vrchného ošatenia a rukavíc. Každoročne pripravia niekoľko desiatok návrhov, z ktorých tie najlepšie sa dostávajú na trh. Na rok 1965 navrhli 91 rôznych druhov a na rok 1966 sa počíta s takmer 60 novinkami. Pri navrhovaní sa zameriavajú najmä na použitie chemických vlákien chemlonu a tesilu.

Cyril Bursa, vedúci modelárne, Mária Mihaliková, Hanka Klimová, Ivica Thurzová a Hanka Knotková - návrhárky si prezerajú výrobky, ktoré sú navrhnuté do kolekcií na roky 1965 a 1966. Foto: archív TASR, autor J. Valko/4. marca 1968

 

     Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien usporiadal Krajský akčný výbor Národného frontu v Banskej Bystrici výstavu pod heslom Mier a radostný život deťom na celom svete. Vkusne inštalovaný dokumentačný materiál ukazuje radostný život detí Sovietskeho zväzu i našej vlasti a biedny a trpký život detí v kapitalistických krajinách.

     Návštevníci si s veľkým záujmom prezerajú na výstave ukážky zo zariadenia materskej škôlky, moderných detských jaslí a bohatú detskú literatúru. Starostlivosť o deti v Banskobystrickom kraji sa neustále zvyšuje, čoho dôkazom je 147 zriadených detských poradní, 134 poradní pre tehotné matky, 15 detských protituberkulóznych poradní, 9 školských zdravotných ústavov, 9 zubných detských ambulancií a i.

Priečelie výstavy s heslom: Mier a šťastie deťom na celom svete. Foto: archív TASR, autor A. Suja/6. marca 1952

 

     Ženy v košickom Tatrasvite oslávili svoj sviatok tohto roku neobyčajne radostne, veď dostali do vena taký krásny dar ako ešte nikdy predtým. Viacdetné matky Ružena Hamzová, Valéria Demková a ďalšie priam hltali riadky v dennej tlači, ktorá priniesla správy o uzneseniach ÚV KSČ, ktorými sa znižujú ceny potravín a priemyselných tovarov, zvyšujú rodinné prídavky a dôchodky.

Viacdetné matky z košického Tatrasvitu Ružena Hamzová, Valéria Demková a ďalšie rátali, že ušetria mesačne po 200 až 300 Kčs a čo všetko sa dá za ne kúpiť na prilepšenie. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/7. marca 1959

 

     Mnohí naši občania, ktorí s radosťou privítali siedme zníženie cien, využili už v nedeľu 8. marca možnosť nákupu rôzneho tovaru za nové ceny. Kupovali hlavne hodinky, práčky a vysávače, ale ani látky a konfekcia nezostali v hanbe.