Sekcia

Rok 1955: Vyrobili plyn z hnoja

Na Výskumnej stanici poľnohospodárskej v Levočských Lúkach dali 8. septembra do pokusnej prevádzky zaujímavý agregát na výrobu metanového plynu z maštaľného hnoja.

     

     Tento plyn možno používať - podobne ako plyn vyrobený z uhlia v plynárňach - na varenie, pohon motorov a rozličné priemyselné účely.

     Metanový agregát v Levočských Lúkach, ktorý je prvým v našej republike, pozostáva zo 100 kubíkovej betónovej nádrže na hnitie hnoja a 25 kubíkovej železnej nádrže plynojemu.

 

     Levočský agregát je výsledkom dvojročného výskumu pracovníka Krajského výskumného ústavu poľnohospodárskeho v Košiciach inž. Michala Švarca, ktorý pri riešení výroby metanového plynu z maštaľného hnoja úzko spolupracoval s riaditeľom košickej plynárne Jozefom Bolíkom.

Autormi metanového agregátu sú pracovník Krajského výskumného ústavu poľnohospodárskeho v Košiciach inž. Michala Švarca (tretí zľava) a riaditeľ košickej plynárne Jozef Bolík (vedľa neho vpravo). Foto: archív TASR, autor J. Gerda/9. septembra 1955