Sekcia

Rok 1962: V Liptovskom Hrádku súťažia mladí zlepšovatelia

V národnom podniku Tesla Liptovský Hrádok vyhlásili mladí zlepšovatelia, technici a členovia Brigád socialistickej práce druhý kvartál t. r. za Štvrťrok mladých zlepšovateľov.

 

     "V národnom podniku Tesla Liptovský Hrádok vyhlásili mladí zlepšovatelia, technici a členovia Brigád socialistickej práce druhý kvartál t. r. za "Štvrťrok mladých zlepšovateľov". Súčasne vyzvali všetky podniky, závody a hospodárske organizácie v priemysle i poľnohospodárstve v Stredoslovenskom kraji na súťaž.

     Kolektív Mladý technik, súťažiaci o titul Brigáda XII. zjazdu KSČ sa zaväzuje ušetriť závodu a národnému hospodárstvu 25 zlepšovacími návrhmi 80.000 korún. Už vlani sa kolektív rozhodol odmeny za zlepšovacie návrhy ukladať do spoločnej pokladnice brigády. Odmenu za jeden zlepšovací návrh, predstavujúci úsporu 4500 Kčs, venujú na Fond solidarity", píše sa v archívnej správe TASR.

22-členná Brigáda socialistickej práce konštruktérov nástrojárov Mladý technik sa na počesť XII. zjazdu KSČ zaviazala okrem iného podať 20 zlepšovacích návrhov, ktoré usporia hodnotu 80.000 Kčs. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/9. apríla 1962

 

     V závode Tesla Liptovský Hrádok majú dnes 72 kolektívov, ktoré súťažia o titul Brigáda socialistickej práce a sedem kolektívov už s titulom BSP.

Každý kolektív, ktorý súťaží o titul BSP, má svojho kronikára. 18-ročný zväzák Jaroslav Tomčík v brigáde kpt. Nálepku vo voľnej chvíli zaznamenáva každú podrobnosť a udalosť z práce a života kolektívu. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/9. apríla 1962
Na počesť XII. zjazdu KSČ sa dielňa montáž II. rozhodla súťažiť o čestný názov Dielňa XII. zjazdu KSČ. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/9. apríla 1962