Sekcia

Rok 1959: Nimnica – nové slovenské kúpele

Pri Priehrade mládeže, v utešenom prostredí na pravom brehu Váhu, otvorili v nedeľu, 30. augusta pri príležitosti osláv 15. výročia SNP nový liečebný ústav.

 

     Nové kúpele budú ročne navracať zdravie vyše 4 000 chorým na katary horných ciest dýchacích. Od 1. apríla t. r. sa tu liečilo už vyše 700 pacientov liečivou minerálnou vodou.

     Na slávnostnom otvorení nových kúpeľov sa zúčastnili zástupcovia Povereníctva zdravotníctva, predstavitelia Žilinského kraja.

Otvorili nové kúpele pri Priehrade mládeže. Zábery zo slávnostného otvorenia kúpeľov. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/31. augusta 1959
Otvorili nové kúpele pri Priehrade mládeže. Zábery zo slávnostného otvorenia kúpeľov. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/31. augusta 1959

 

     Kúpeľné objekty v Nimnici sú pôvodné administratívne budovy a ubytovne, ktoré v čase výstavby nosickej priehrady obývali zamestnanci stavby. V júli 1957 ich dislokačná komisia pri Úrade zboru povereníkov pridelila Povereníctvu zdravotníctva, aby „navracali zdravie pracujúcim“. Okrem týchto objektov sa mali ešte dobudovať ďalšie, nové ubytovacie zariadenia, ordinácie, laboratóriá, inhalatórium, liečebné zariadenia, kaviarne, reštaurácie a i. Náklady na dobudovanie kúpeľov sa do roku 1960 vyšplhali na viac ako tri milióny Kčs. Kúpele mali zamestnať 150 stálych pracovníkov. Vedúcim lekárom sa stal MUDr. Jozef Vajda a správcom kúpeľov Ján Lepej. Od roku 1963 sú kúpele pomenované po obci Nimnica, v ktorej katastri sa nachádzajú.

   

Krásne okolie kúpeľov pri Priehrade mládeže očarí každého pacienta a návštevníka. Vody priehrady poskytujú možnosť obľúbených vodných športov. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/31. augusta 1959
Krásne okolie kúpeľov pri Priehrade mládeže očarí každého pacienta a návštevníka. Vody priehrady poskytujú možnosť obľúbených vodných športov. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/31. augusta 1959