Sekcia

Rok 1954: Vládne uznesenie poukazuje na nedostatky v hospodárstve

Pracovníci lokomotívneho depa ČSD v Leopoldove sa na pracovných poradách denne zaoberajú uznesením Ústredného výboru strany a vlády Národného frontu o opatreniach na zvýšenie úrovne železničnej dopravy.

 

     Majstri, technici, vedúci jednotlivých pracovných skupín a zástupcovia masových zložiek rozoberajú nedostatky na svojich pracovných úsekoch a hodnotia plnenie plánu. Nedostatky, o ktorých sa hovorí v uznesení, majú i leopoldovskí rušňovodiči. Je to najmä nedostatočné využitie rušňového parku a väčšia spotreba uhlia, ako stanovuje norma. Leopoldovskí železničiari sa preto rozhodli skoncovať s doterajšími nedostatkami a ako odpoveď na uznesenie si vytýčili úlohy, ktoré už aj plnia.

Leopoldovskí železničiari sú pevne rozhodnutí bojovať za presnosť, bezpečnosť a pravidelnosť v železničnej doprave. Od vyhlásenia uznesenia na zvýšenie úrovne železničnej dopravy, ako jeden z prvých začal pracovať nositeľ Radu práce, inžinier pre tepelnú techniku Pavol Matejčík. Vidíme ho v živom rozhovore s rušňovou čatou Ľudovíta Pálaya, ktorej kontroluje stav rušňa pred odchodom. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/10. júna 1954
Jozef Hudzovič, (prvý zľava), popredný rušňovodič v lokomotívnom depe po oboznámení sa s uznesením na zvýšenie úrovne železničnej dopravy, si ešte dôkladnejšie so svojim pomocníkom A. Cehlárikom prezerá jemu zverený rušeň. Je medzi prvými, ktorý podpísal dlhodobý socialistický záväzok na počesť X. zjazdu KSČ - absolvovať 100.000 km bez poruchy a nehody z vlastnej viny a znížiť správkové percento rušňa oproti plánu o 15%. Svoj záväzok aj vzorne plní. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/10. júna 1954
Dielmajster Štefan Havel spolu s majstrom teplého vymývania Júliusom Žemlom prehliadajú rušeň, ktorý bol vymytý cirkulačným spôsobom, podľa ktorého skrátia vymývanie rušňových kotlov o polovicu, čím sa zvýši ich kilometrický výkon. Cirkulačný spôsob vymývania rušňov zaviedli niekoľko dní po vyhlásení uznesenia na zvýšenie úrovne železničnej dopravy. Foto: archív TASR, autor J. Teslík/10. júna 1954