Sekcia

Rok 1958: Tisícky Žilinčanov vyjadrujú podporu KSČ

Pracujúci Žiliny si pripomenuli v pondelok 6. októbra 20. výročie významnej udalosti - celokrajinskej konferencie KSČ.

 

     "V tom čase, keď ľudácki zradcovia po potupnom Mníchove rozbíjali republiku, rokovali v Žiline komunisti a prijali uznesenia ako viesť ďalej boj proti zradnej buržoázii a proti fašizmu.

     Na pamäť tejto významnej konferencie zišiel sa v Divadle Petra Jilemnického v Žiline na slávnostné zasadnutie Krajský a Okresný výbor KSS, na ktorom sa zúčastnila delegácia ÚV KSS, bývalí účastníci konferencie a ďalší hostia", uvádza archívna správa TASR. 

Slávnostný prejav povedal člen delegácie ÚV KSS, vedúci tajomník KV KSS v Žiline Jozef Baláž. Vyzdvihol význam celokrajinskej konferencie KSČ, ktorá pred 20 rokmi vyzbrojila slovenských komunistov do boja za obranu vlasti proti fašizmu. Foto: archív TASR, autor L. Roller/6. októbra 1958

 

     Na Leninovom námestí v Žiline, pred budovou, v ktorej sa 6. októbra 1938 konala historická celokrajinská konferencia KSČ, bola mohutná manifestácia za účasti vyše 10 000 pracujúcich. Vzdali hold rodnej komunistickej strane, ktorá pred 20. rokmi, v časoch najťažších, organizovala pokrokové sily národa, verné myšlienke čs. štátnej jednoty a demokracie, do boja proti fašizmu a priviedla ich k víťazstvu.

     Účastníci manifestácie potom jednomyseľne schválili rezolúciu veľvyslanectva ČĽR v Prahe, v ktorej odsudzujú agresívne reakcie USA proti ČĽR a vyjadrujú svoju solidaritu so spravodlivým bojom čínskeho ľudu za oslobodenie Taiwanu a ďalších ostrovov patriacich Číne.

Účastníci manifestácie jednomyseľne schválili rezolúciu veľvyslanectva ČĽR v Prahe a odsúdili agresívne reakcie USA proti ČĽR. Foto: archív TASR, autor L. Roller/6. októbra 1958

 

     Na záver manifestácie odhalil vedúci delegácie ÚV KSS súdruh Jozef Valo na budove Mestského domu osvety pamätnú tabuľu, pripomínajúcu návštevníkom Žiliny historickú udalosť spred 20. rokov týmto nápisom: „V tomto dome dňa 6. októbra 1938 Krajinské vedenie KSČ na Slovensku schválilo a vydalo smernice pre prácu strany v boji slovenského ľudu za jednotu ČSR a záchranu jej slobody, ktorú v čase nastupujúceho fašizmu smrteľne ohrozila zrada buržoázie a mníchovský diktát”.

Mestský dom osvety má nad vchodom do budovy od dnes osadenú pamätnú tabuľu venovanú boju KSČ za slobodu národa. Foto: archív TASR, autor L. Roller/6. októbra 1958