Sekcia

Rok 1960: Prvá zmena oravských hutníkov

Kovohuty v Istebnom sú najväčším závodom na Orave. Do nového roku vstúpili oravskí hutníci s predsavzatím úspešne splniť zvýšené úlohy, ktoré od nich očakáva naša spoločnosť.

 

     "Hutníci istebnianskych Kovohút - závodu vybudovanom v prvej päťročnici - splnili celoročné úlohy ešte 12. decembra. K dobrej práci oravským hutníkom pomáhajú tri elektrické pece z NDR.

     Pracovníci v Istebnom sa spolu s vedúcimi zmenovými majstrami pravidelne schádzajú na porady a besedy. Na prahu nového roku, keď nastupovali do poslednej zmeny roku 1959, sa zišli taviči vedúceho zmeny inžiniera Miloslava Štancľa u zmenového majstra Ondreja Hatalu", uvádza archívna správa TASR.

Dvadsaťsedemročný zväzák, hutný inžinier Miloslav Štanceľ, je vedúcim zmeny. Tak, ako svedomito pracuje na závode v Kovohutách v Istebnom, sa vzorne stará aj o svoju manželku a dve deti. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/1. januára 1960
Aj zmenový majster Ondrej Hatala využíva posledné chvíle v kruhu svojej rodiny pred nástupom do poslednej zmeny roku 1959. Foto: archív TASR, autor F. Kocian/1. januára 1960