Sekcia

Rok 1954: V Košickom kraji pribúda zdravotnícky personál

V priebehu päťročnice zaznamenalo zdravotníctvo v Košickom kraji nebývalý vzrast. Počet lekárov sa zvýšil o 80 percent a kapacita nemocničných postelí vzrástla o 514 lôžok.

 

     "Socialistické zdravotníctvo venuje veľkú starostlivosť zdraviu predškolskej a školskej mládeže. Zdravotnícki pracovníci robia výskum na školách všetkých stupňov. Osobitnú pozornosť venujú ošetrovaniu chrupu, ktorého sledovaním sa môže predísť vážnym chorobám. Pracovníci v zuboliečbe vyšetrili na košických školách vyše 15.000 detí a študujúcu mládež.

     Ortodoncia je mladý odbor zubného lekárstva, ktorý sa zaoberá rovnaním krivo vyrastených zubov a čeľustí. Tieto chyby sú buď zdedené alebo sú získané zlozvykmi detí", uvádza archívna správa TASR.

Pre ošetrenie detského chrupu zriadili v Košiciach štyri stále zubné ordinácie, v ktorých poskytujú všestranné ošetrenie chrupu i čeľustí bezplatne všetkým deťom. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/6. marca 1954
Dr. Tomáš Rákoši, pracovník zubnej Kliniky v Košiciach, prevádza preventívnu ortodonciu u detí predškolského veku. Na klinike a na zubnom detskom stredisku ošetrili už vyše 2.000 detí do 6 rokov. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/6. marca 1954

 

     "V priebehu prvej päťročnice zaznamenalo zdravotníctvo v Košickom kraji nebývalý vzrast. Počet lekárov sa zvýšil až o 80 %. Rovnomerne stúpol aj počet ostatných zdravotných pracovníkov. Vzrástol aj počet nemocničných postelí o 514 a kapacita lôžok v liečebných ústavoch pre tuberkulózu sa zväčšila takmer dvojnásobne. Veľkú pozornosť sa venuje aj Zdravotníckej službe v závodoch. Počet lekárov v týchto zariadeniach stúpol o štyri pätiny.

     Značné úspechy sa docielili tiež na úseku starostlivosti o matku a dieťa. Počet pôrodníckych postelí sa zvýšil o vyše 100 a počet detských lôžok v nemocniciach o 146 %. Dedinské pôrodnícke domy zriadili vo Švedlári a v Čiernej nad Tisou. Počet detských lekárov vzrástol v kraji viac ako trojnásobne. Sú rozmiestnení po Okresných ústavoch národného zdravia a majú na starosti aj deti v pôrodniciach" píše sa v archívnej správe TASR.

Dedinský pôrodný dom v Švedlári. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/6. marca 1954
Počet detských jaslí vzrástol v kraji o 47. Na obrázku v jasliach na Rázusovej ulici v Košiciach. Foto: archív TASR, autor J. Kočiš/6. marca 1954