Sekcia

Rok 1971: V Smižanoch otvorili Múzeum kpt. Jána Nálepku

Z rodného domu dôstojníka Slovenskej armády Jána Nálepku v Smižanoch sa stalo múzeum. Slávnostne ho otvorili počas osláv 26. výročia oslobodenia obce sovietskou armádou.

 

     "Slávnostným zasadnutím pléna straníckej organizácie, Miestneho národného výboru a zložiek Národného frontu v Smižanoch sa začali v sobotu 30. januára oslavy 26. výročia oslobodenia obce Sovietskou armádou. Pri tejto príležitosti zriadili v rodnom dome Hrdinu ZSSR kpt. Jána Nálepku múzeum. Na jeho slávnostnom otvorení sa zúčastnila delegácia ÚV KSS, vedená predsedom Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSS V. Šalgovičom, delegácia Ústredného vedenia Spoločnosti sovietsko-československého priateľstva v Moskve na čele s armádnym generálom D. D. Leľušenkom, dvojnásobným Hrdinom ZSSR", píše sa v archívnej správe TASR. 

Spoločné prestrihnutie pásky na rodnom dome - Múzeu kpt. Jána Nálepku vedúcim sovietskej delegácie armádnym generálom D. D. Leľušenkom a vedúcim delegácie ÚV KSS Viliamom Šalgovičom. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/1. februára 1971
Pohľad na účastníkov slávnosti. Foto: archív TASR, autor G. Bodnár/1. februára 1971

Kto bol Ján Nálepka?

     Dôstojník Slovenskej armády Ján Nálepka v roku 1943 počas druhej svetovej vojny dezertoval k ukrajinským partizánom. V bojoch sa vyznačoval mimoriadnou odvahou. Za hrdinstvo pri plnení bojových úloh a za zvláštne zásluhy o rozvoj partizánskeho hnutia mu udelilo Prezídium Najvyššieho Sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík v roku 1945 ako jedinému Slovákovi titul - Hrdina ZSSR.

     Ján Nálepka sa narodil 20. septembra 1912 v Smižanoch. Študoval na Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Bol učiteľom v Maríkovej, Bielych Vodách, Stupave a Porube pod Vihorlatom. Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa dobrovoľne prihlásil na front s úmyslom prebehnúť na sovietsku stranu. Ján Nálepka užíval krycie meno Repkin.

     V marci roku 1942 už bol náčelníkom štábu a zástupcom veliteľa 101. pluku v Ovruči na Ukrajine. Po preložení pluku do Bieloruska koncom augusta 1942 Nálepka nadviazal kontakt s velením tamojších partizánov. V spolupráci s generálom Saburovom založil Nálepka v máji 1943 1. československý partizánsky oddiel a stal sa jeho veliteľom. Zahynul pri oslobodzovaní ukrajinského mestečka Ovruč 16. novembra 1943.

     Ján Nálepka bol posmrtne ocenený Radom bieleho leva 1. stupňa a Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za aktívnu účasť v protifašistickom odboji. V roku 2004 bol povýšený do hodnosti brigádneho generála in memoriam.