Sekcia

V Piešťanoch pracuje mládežnícke Junior centrum

Pôsobenie Junior centra v Piešťanoch s takmer 500 podujatiami ročne pozitívne formuje názory a životné postoje mladých ľudí.

 

     "Okresné a mestské orgány v Trnave a Piešťanoch sa zaoberali otázkou ako predchádzať vandalizmu u mládeže. Na základe vypracovaných úloh z týchto stretnutí, otvorilo piešťanské mestské kultúrne stredisko v roku 1987 mládežnícke zariadenie nového typu s názvom Junior centrum. Jeho poslaním sa stalo vytvoriť pre mladú generáciu možnosti zábavy, vzdelávania, pohybovej výchovy, záujmovej, umeleckej, technickej, brannej a turisticko-rekreačnej činnosti", uvádza archívna správa TASR.

Záujem je aj o krúžky spoločenského tanca, ktorý vedie Bohumila Korínková. Na snímke je so študentami z gymnázia v Piešťanoch. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/7. februára 1989

 

     Predpoludňajšie hodiny využívajú deti z družín mládeže v rôznych krúžkoch. Nenásilnou, hravou formou sa rozvíjajú ich tvorivé schopnosti v oblasti hudby, tanca a podobne. Učia sa esteticky vnímať a prejavovať rôzne vnútorné pocity. K aktívnym patrí aj krúžok programovania a výpočtovej techniky, ktorý má 120 členov. Majú k dispozícii 12 osobných počítačov s príslušenstvom.

Krúžok programovania a výpočtovej techniky vedie Ing. Vlastimil Kadlečák. Foto: archív TASR, autor M. Borodáčová/7. februára 1989